VIAC O NÁS | Petržalská matrika a ohlasovňa pobytov

Sme síce na pôde úradu, ale nájdeme tu aj „lexikóny kúziel“. V tomto prípade veľké matričné knihy, do ktorých sa zapisujú údaje o narodeniach, sobášoch aj úmrtiach. Je ich už pekná kôpka – kniha narodení má 83 dvestrostranových zväzkov, sobášna kniha ich má 29 a úmrtná 23. Samozrejme, všetky tieto údaje sa zapisujú aj do elektronických databáz, čo má veľké výhody v prepojenosti matrík a ľahšej vzájomnej distribúcii údajov.

Matrika sa delí na časti podľa spomenutého delenia matričných kníh, teda na rodnú, sobášnu a úmrtnú časť, ku ktorým treba ešte prirátať osobitnú matriku. Najrozšírenejšia agenda sa spája s rodnou matrikou, kde sa vybavuje určenie otcovstva pred narodením a po narodení dieťaťa, vydávanie rodných listov alebo ich duplikátov či úpravy mena. Matrika organizuje aj „Slávnostné uvítania detí do života“, o ktoré v minulom roku bol veľký záujem. Podarilo sa nám privítať 270 malých Petržalčanov.

 

Sobášna matrika je členitá, pretože existujú rôzne druhy sobášov. Civilné, cirkevné, ale aj sobáše medzi cudzincami. Od januára 2023 už nie je potrebné vybavovať povolenie z matriky v mieste trvalého pobytu jedného zo snúbencov pre uzavretie manželstva, ak snúbenci plánujú uzavretie manželstva mimo ich trvalý pobyt. Stačí ak prídu podať žiadosť o uzavretie manželstva na konkrétnu matriku, kde sa sobáš uskutoční. Osobitné pravidlá platia pri sobáši s cudzím štátnym príslušníkom (vlani bolo takých 45 z celkového počtu 336).

Na sobášenie sa využívajú siene v CC Centre aj v sídle miestneho úradu v budove Technopolu. Ako však pripomína vedúca referátu Ilona Kraic, využiť sa dá akékoľvek iné vhodné miesto v Petržalke. Minulý rok obľúbenými miestami pre uzavretie manželstva boli napr. Sad Janka Kráľa, AUŠPIC, Aucafé, RIVERS CLUB. Ak ide o prvé manželstvo, predkladáte na matrike žiadosť o sobáš, občianske preukazy, rodné listy, ak je to už ďalšie manželstvo, treba predložiť aj rozsudok o právoplatnom rozvode. No a na matrike sa riešia napríklad aj žiadosti o návrat k pôvodnému priezvisku po rozvode.

 

Agenda úmrtnej matrika je zrejmá, o čo však ide pri osobitnej matrike? Tá vykonáva zápisy udalostí, ktoré sa stali občanovi SR v zahraničí. Ak sa mu tam narodí dieťa, dostane o tom matričný doklad v jazyku danej krajiny. Aby sa mohol dokladom preukázať aj na slovenských úradoch, musí prísť na matriku a požiadať o preklad do slovenčiny. Petržalský úrad postúpi takú žiadosť na osobitnú matriku na Drieňovej v Bratislave, kde preklad vyhotovia. Môže to však trvať, keďže je to jediná matrika s touto agendou pre celé Slovensko.

„Okrem týchto matričných činností vykonávame aj osvedčovanie podpisov a listín, a to bez ohľadu na to, či ide o občana Petržalky, alebo nie. Táto činnosť je spoplatnená,“ vysvetľuje Ilona Kraic.

V názve referátu je zároveň spojenie „ohlasovňa pobytov“. Tam sa môžu občania prihlásiť na trvalý alebo prechodný pobyt v Petržalke, no takisto sa tam vybavuje zrušenie pobytu zo strany vlastníka nehnuteľnosti či potvrdenia o trvalom pobyte. Na prihlásenie pobytu už netreba predkladať list vlastníctva, stačí občiansky preukaz, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti. Ak nie ste, musíte predložiť súhlas všetkých vlastníkov.

Potrebujete vybaviť niečo na matrike a nie ste istý, čo na to potrebujete? Oplatí sa vám pred osobnou návštevou úradu zatelefonovať na referát, kde vám poradia.

web od 2day