Vízia a poslanie

Poslanie

Hlásime sa k hodnotám, ktoré definujú kvalitný život obyvateľov mestskej časti. Realizujeme rozhodnutia, ktoré zabezpečia transparentný a moderný úrad. Investujeme do vzdelania zamestnancov pripravených na riešenie potrieb obyvateľov, ale zároveň prijímajúcich výzvy na trvalé zlepšovanie poskytovaných služieb. Budujeme moderný európsky úrad na báze partnerstva a princípoch spoločenskej zodpovednosti, ktorý bude vzorom pre iných.

Vízia

Mestská časť Bratislava-Petržalka, s najväčším počtom obyvateľov spomedzi mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, chce pri plnení svojich právomocí a kompetencií podporovať rozvoj kvality života svojich obyvateľov a zároveň poskytovať služby prívetivým, otvoreným a transparentným spôsobom, založeným na princípoch spoločenskej zodpovednosti a s podporou svojich zamestnancov tak, aby bola dôveryhodným, rešpektovaným a vyhľadávaným partnerom pre spoluprácu.

web od 2day