Prenosná volebná schránka

So žiadosťou o prenosnú volebnú schránku sa môžu voliči obrátiť na adresu: info@petrzalka.sk alebo telefonicky na číslo 02/6828-8821, 02/6828-8822. V žiadosti uvedú meno, adresu, poschodie, číslo telefónu a predpokladanú hodinu, kedy majú členovia okrskovej volebnej komisie prísť.

web od 2day