• 10/2019
  • Účinnosť od: 17.07.2019
  • Schválené: 10.06.2019

VZN č. 10/2019 z 10. júna 2019 ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.

web od 2day