Odstavné parkovisko Petržalka | ODŤAHOVKA PETRŽALKA

O NÁS
Mestská časť Bratislava-Petržalka otvorila nové Odstavné parkovisko Petržalka, ktoré tretej najväčšej slovenskej samospráve pomôže s uprataním ulíc, chodníkov, trávnikov či verejných priestranstiev od nepojazdných a nebezpečných vrakov, ako aj vozidiel vodičov, ktorí opakovane alebo hrubo porušujú pravidlá cestnej premávky a cestného zákona. Či bolo vaše vozidlo odtiahnuté si môžete overiť na telefónnom čísle 0947 487 999.

KDE NÁS NÁJDETE
Odstavné parkovisko Petržalka sa nachádza na Kočánkovej ulici 1. Príjazd autom je možný iba z južnej strany od pumpy OMV. MHD a pešo sa ku nám dostanete zase zo severnej strany v smere od zastávky Sad Janka Kráľa, napríklad vďaka električke číslo 3.

PREVÁDZKOVÉ HODINY
Dočasne po telefonickej dohode.

CENNÍK
Odťah vozidla: 100 EUR/odťah
Státie 1. až 4. deň: úplne ZDARMA
Státie 5. a každý ďalší začatý deň: + 5 EUR/deň

KONTAKTY
Mgr. Ivan Lučanič
poverený vedením referátu mobility
0947 487 999
parkovanie@petrzalka.sk

ODTIAHNUTÉ BUDÚ VOZIDLÁ
A)
ktoré parkujú na zeleni alebo chodníku v rozpore s cestným zákonom;
B) ktoré tvoria prekážku na ceste;
C) ktoré nemajú viac ako 6 mesiacov platnú STK alebo EK a nie sú spôsobilé na premávku;
D) ktoré parkujú na regulovaných parkoviskách bez povolenia MČ Bratislava-Petržalka,
teda neschválené vozidlá v petržalskom parkovacom systéme, vozidlá bez pridelených návštevníckych hodín či neregistrovaní návštevníci.

Bývalé petržalské odstavné parkovisko na Macharovej ulici je opäť sprístupnené pre obyvateľov lokality.

Odtiahnutie a spracovanie autovrakov zadarmo: 

Majitelia vrakov aut v Petržalke môžu ušetriť niekoľko eur, ak sa obrátia priamo na MiÚ Bratislava-Petržalka, ktorý im zabezpečí odtiahnutie a zlikvidovanie starého vozidla.

Vraky na parkoviskách zaberajú parkovacie miesta, ktoré by mohli využívať ostatní obyvatelia, sú terčom vandalizmu a s tým súvisiacimi nebezpečenstvami. Olej v motore, prevodovke, tlmičoch, brzdová a nemrznúca kvapalina, batéria a ďalšie veci predstavujú ekologické riziko. V prípade poškodených vrakov sa môžu dostať do prírody a preto sa ich treba čo najskôr zbaviť.

Petržalčan s trvalým pobytom v Petržalke môže na Miestnom úrade požiadať o odtiahnutie a zlikvidovanie svojho vozidla, ktoré už nepoužíva.

Čo je potrebné spraviť k odtiahnutiu vozidla:

Podpísať čestné prehlásenie na matrike MÚ v Petržalke, že súhlasí s odtiahnutím a zlikvidovaním svojho vozidla a zároveň splnomocňuje MiÚ na tento úkon.
Správny poplatok za overenie jedného podpisu je 2 €.

Priniesť si platný občiansky preukaz (ak je neplatný, občan predloží potvrdenie o občianskom preukaze z polície).

Technický preukaz k vozidlu k nahliadnutiu (malý aj veľký technický preukaz k vozidlu).

Po podpísaní čestného prehlásenia a splnomocnenia ponecháte tento dokument na matrike. Následne Vám zavolá náš pracovník a dohodne si s Vami presný termín odtiahnutia Vášho motorového vozidla.

Pri odvoze auta na vrakovisko odovzdáte pracovníkovi malý aj veľký technický preukaz a kľúče od auta, ktoré sú potrebné odovzdať pri zlikvidovaní vozidla.

Potvrdenie o zošrotovaní vozidla vám pošleme na adresu vášho trvalého pobytu.

Na podpis splnomocnenia je potrebné si dohodnúť presný termín telefonicky na čísle 02/68 288 510 alebo 02/68 288 801.

web od 2day