Viacúčelové športové ihrisko

Viacúčelové športové ihrisko – využitie územia, Einsteinova ulica

Popis stavby: Atletický ovál s troma bežeckými dráhami a bežeckou päť dráhou na 60 m, rozbehová dráha s doskočiskom, viacúčelové ihrisko (volejbal, hádzaná, tenis, basketbal).

Žiadateľ o územné rozhodnutie Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 23. 1. 2013
Územné rozhodnutie vydané UKSP 1958-TX1/2013-La-10, 18. 3. 2013
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day