KONTAKTY

PodateľňaPokladňaMatrika a ohlasovňa pobytov
ADRESA:
 Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
TELEFÓN: +421 2 68 288 500
E-MAIL PRE ZASIELANIE PODNETOV: podnety@petrzalka.sk
E-MAIL PRE ZASIELANIE FAKTÚR: faktury@petrzalka.sk
FINSTAT: IČO: 00603201 | DIČ: 2020936643

web od 2day