Samosprávne noviny Naša Petržalka | REKLAMA A REDAKCIA

KONTAKT NA REDAKCIU
noviny@petrzalka.sk

ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA
Mgr. Martina Štefániková
+421 947 487 085
martina.stefanikova@petrzalka.sk

V novinách Naša Petržalka je možné zakúpiť si aj reklamu vo forme inzercie alebo PR článkov podľa aktuálneho cenníka a pravidiel mestskej časti.

Preferujete ONLINE prostredie? Ste na správnom mieste. Pre partnerov je k dispozícii priestor na sociálnych sieťach mestskej časti, rovnako tak jej webe a tiež v newslettri Naša Petržalka. Portfólio možností dopĺňajú audiovizuálne formáty mestskej časti Petržalský kompas a Z petržalskej obývačky.

CENNÍK REKLAMY V NOVINÁCH NAŠA PETRŽALKA A NA ONLINE PLATFORMÁCH PETRŽALKY

Od leta 2019 mestská časť Bratislava-Petržalka informuje o dianí vo svojej samospráve aj prostredníctvom novín Naša Petržalka. Tieto petržalské noviny v pravidelnom mesačnom intervale (vrátane letného dvojčísla) distribuuje bezplatne priamo do schránok panelákov a rodinných domov, ako aj verejných či komerčných inštitúcií v Petržalke v náklade 53 000 kusov a v rozsahu 20 až 36 strán.

V roku 2021 boli noviny Naša Petržalka v rámci projektu Hlasné trúby z dielne nezávislej organizácie Transparency International Slovensko vyhodnotené ako najprínosnejšie tlačené samosprávne periodikum v Bratislave i v Bratislavskom kraji a v rámci celého Slovenska obsadili 4. priečku.

Redakciu Naša Petržalka tvoria zamestnanci referátu komunikácie Miestneho úradu Petržalka na čele s ich vedúcim, ktorý je zároveň šéfredaktorom. Na kvalitu obsahu týchto samosprávnych novín dohliada aj nezávislá Redakčná rada zložená z profesionálnych žurnalistov a odborníkov z nezávislých médií.

Ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami. Vaša, Naša Petržalka.

Petržalské noviny - aktuálne číslo • ročník 6 • číslo 7-8

web od 2day