Tlačivá a žiadosti

Žiadosť o dotáciu sa podľa schválenej novely VZN 7/2015 o poskytovaní dotácií bude podávať iba ELEKTRONICKY cez portál petrzalka.egrant.sk Upozorňujeme, že sa menia aj prílohy, ktoré treba naskenovať a priložiť k elektronickej žiadosti (neplatí pre Žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu)

REFERÁT ČISTOTY A PORIADKU: 

REFERÁT ZELENE:

REFERÁT DOPRAVY:

REFERÁT MOBILITY:

REFERÁT ÚZEMNÉHO ROZVOJA A GIS:

web od 2day