Tlačivá a žiadosti

Žiadosť o dotáciu sa podľa schváleného VZN č. 6/2023 o poskytovaní dotácií podáva iba ELEKTRONICKY cez portál petrzalka.egrant.sk. Upozorňujeme, že sú potrebné aj prílohy, ktoré treba naskenovať a priložiť k elektronickej žiadosti, platí aj pre Žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu.

REFERÁT ČISTOTY A PORIADKU: 

REFERÁT ZELENE:

REFERÁT DYNAMICKEJ DOPRAVY:

REFERÁT STATICKEJ DOPRAVY:

REFERÁT ÚZEMNÉHO ROZVOJA A GIS:

web od 2day