Tlačivá a žiadosti

Žiadosť o dotáciu sa podľa schváleného VZN č. 11/2023 o poskytovaní dotácií podáva iba ELEKTRONICKY cez portál petrzalka.egrant.sk. Upozorňujeme, že sú potrebné aj prílohy, ktoré treba naskenovať a priložiť k elektronickej žiadosti, platí aj pre Žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2023 z 12. decembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2020 zo dňa 16. septembra o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu.

REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

REFERÁT ÚZEMNÉHO ROZVOJA A GIS:

web od 2day