Ochrana osobných údajov | PETRŽALKA

VIAC INFO O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH SPRACOVANÍ

ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH PREVÁDZKOVATEĽA PODĽA AGENDY

ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH – PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – NÁJOMCA UL. MEDVEĎOVEJ

KONTAKT NA ZODPOVEDNÚ OSOBU
dpo@osobnyudaj.sk
+421 2 800 800 80

ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Mestská časť Bratislava-Petržalka
IČO: 00603201 | DIČ: 2020936643
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
kontakt: pravne@petrzalka.sk

web od 2day