Petržalský parkovací systém

Nahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

V Petržalke sa začínajú kontroly parkovania

V Petržalke sa po 10-dňovej testovacej prevádzke začína s ostrými kontrolami dodržiavania pravidiel parkovacieho systému. Zamestnanci miestneho úradu budú ľuďom, ktorí budú parkovať na vyznačených miestach bez zaregistrovania sa v systéme, dávať najprv zelený, druhýkrát červený lístok za stierač a pri treťom porušení už budú policajti nasadzovať papuče a dávať nedisciplinovaným vodičom pokuty.

Prevádzkový poriadok parkovacích miest

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako prevádzkovateľ určený Všeobecne záväzným nariadením č. 13/2019 zo dňa 9.9.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na zabezpečenie prevádzky parkovacích miest a parkovísk na vyhradených úsekoch miestnych komunikácií na jej území vydal tento prevádzkový poriadok: https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/11/Prevadzkovy-poriadok-1.pdf.

Všeobecní lekári v Petržalke a podpora začínajúcich lekárov z bratislavského samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj predstavil „Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj zabezpečenia zdravotnej starostlivosti z rozpočtu BSK na rok 2019." Podpora je určená pre všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast.

Seniori na návšteve Moravy

Seniori z petržalských denných centier sa v októbri, mesiaci venovaný starším, zúčastnili 3-dňového poznávacieho zájazdu v moravskom kráľovskom mestečku Znojmo.

Okrem návštevy Znojma absolvovali v rámci zájazdu aj trasu náučným chodníkom Macocha v Moravskom krase a stihli si užiť i vinársku atmosféru Mikulova s tradičnými "sklepmi". Seniori si takéto možnosti veľmi pochvaľujú.

Harmonogram značenia parkovacích miest od 04.11. do 08.11.

Od pondelka (04.11.) do piatka (08.11.) sa bude značiť lokalita Lúky 2 a 3. Pilotný parkovací systém je platný od 1. novembra.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day