Petržalský parkovací systém

Nahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Terasa pri škôlke na Jankolovej sa dočkala obnovy

Havarijný stav terasy pri materskej škole na Jankolovej ulici v Petržalke je už minulosťou vďaka rekonštrukcii, ktorá vzišla zo spolupráce Mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Okrem terasy prešli obnovou aj jej oporné stĺpy, prístupová rampa a realizovala sa výstavba bočného oceľového schodiska v celkovej sume 177 739 eur. Fotografie zrekonštruovanej terasy sú dostupné TU.

Mestská časť už prijíma žiadosti o dotácie pre veľké športové kluby

Mestská časť Bratislava-Petržalka spustila možnosť podávať žiadosti o dotácie pre veľké športové kluby, tentoraz však elektronickou formou. Vyplýva to zo Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom septembrovom zasadnutí.

Harmonogram značenia parkovacích miest od 12.10. do 16.10. EDIT: od 19.10. do 23.10.

Od pondelka (19.10.) do piatka (23.10.) sa bude značiť v lokalitách Dvory 1, 2, 4, 5, Háje 1, 2 a Lúky 1, 7. Pilotný parkovací systém je platný od 1. novembra 2019. Pôvodný termín značenia bol presunutý z dôvodu nepriaznivého počasia.

Hlavné mesto chystá debarierizáciu priechodov pre chodcov a opravy komunikácií

Hlavné mesto Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) plánuje od pondelka 19.10.2020 debarierizovať 4 priechody pre chodcov na Betliarskej, Budatínskej, Jiráskovej a Pajštúnskej ulici a lokálnu opravu prepadov na nadjazde na Antolskej ulici v MČ Petržalka.
Predpokladané ukončenie prác v zmysle povolení je 30.11.2020, tento termín sa môže meniť v závislosti od poveternostných podmienok, alebo iných komplikácií zistených pri samotnej realizácií stavby.

Matrika a ohlasovňa pobytu MÚ počas koronakrízy

V súvislosti s preventívnymi opatreniami z dôvodu koronavírusu pristúpil Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka k zrušeniu bežných úradných hodín. Matrika a ohlasovňa pobytu sú však Petržalčanom plne k dispozícii, ale iba po dohodnutí termínu prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day