Vianočné trhy sa na Námestí republiky otvárajú už. 1. decembra

Večer autentického folklóru tentoraz s obcou Kamienka bude 24. 11. V DK Zrkadlový háj

Informácie z Vášho okoliaNahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Budova je hotová, rekonštrukcia ale nie je úplná

Objekt bývalej MŠ na Vyšehradskej 17 roky chátral, kým v roku 2015 mestská časť Bratislava – Petržalka neuspela so svojou žiadosťou o dotáciu na jeho rekonštrukciu. Samotná rekonštrukcia bola spolufinancovaná v sume 400-tisíc eur z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci dotačného programu zameraného na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania

Petržalka zvíťazila

Zodpovednosť sa, žiaľ, často z konania niektorých ľudí vytráca. My, v Petržalke, však zodpovednosť považujeme za jeden zo základných pilierov našej práce. Či už hovoríme o zodpovednosti k ľuďom, k životnému prostrediu alebo k budúcnosti. O tom, že spoločenskú zodpovednosť berieme vážne, svedčí aj získanie víťazstva v súťaži o Národnú cenu SR v tejto kategórii. Sme na ňu hrdí, pretože potvrdzuje, že ideme správnou cestou.

Nájdete v knižnici

V tomto roku, vďaka finančnému grantu Fondu na podporu umenia, rozšírila Miestna knižnica Petržalka knižný fond o nové knižné tituly z oblasti beletrie a populárno-náučnej literatúry, ktoré si čitatelia budú môcť vypožičať už v priebehu mesiacov november a december 2017. Knihy pre čitateľov knižnica usilovne pripravuje, spracúva a katalogizuje. Okolo 300 kníh je už k dispozícii v ôsmich pobočkách.

Stanovisko k vybudovaniu križovatky Údernícka - Kopčianska

Podmienku vybudovať predmetnú križovatku dostal a zároveň akceptoval investor stavby „Polyfunkčný bytový dom Údernícka I. a II. Bratislava – Petržalka“ už v r. 2006. Podmienku stanovilo hlavné mesto vo svojom záväznom stanovisku a stavebný úrad ju preniesol do stavebného povolenia. Potreba zriadiť tu svetelnú signalizáciu vychádzala z dopravno-kapacitného posúdenia daného územia, keďže situácia na tejto križovatke je komplikovaná. Po vzájomnej dohode s investorom, najmä však s ohľadom na ľudí, bývajúcich v okolí, sme túto podmienku presunuli do II. etapy projektu.

Prvá lastovička

V pondelok, 13. novembra, začali na Budatínskej ulici č. 15 pracovníci OLO ukladať do zeme toľko očakávané veľkokapacitné kontajnery. Polopodzemný kontajner tvorí zberné vrece umiestnené v hĺbke cca 1,5 metra, telo šachty, opláštenie, oceľová konštrukcia s okom na vývoz, hlavné veko a veko plniaceho otvoru. Kontajnery sa vyprázdňujú zo spodnej časti zberového vreca a tak vhadzovací otvor ostáva čistý. Manipulácia s kontajnerom pri vývoze je jednoduchá, čistá, hĺbka kontajnera znemožňuje opätovné vyberanie jeho obsahu, čo zamedzuje aj znečisťovaniu okolia.

Elektronická úradná tabuľa

web od 2day