Petržalský parkovací systém

Nahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Oznam o prevádzke materských škôl od 01.10.2020

V zmysle Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je prevádzka schválená zriaďovateľom od 01. 10. 2020 do odvolania v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Zber starých spotrebičov - jeseň 2020

Mestská časť Bratislava-Petržalka oznamuje, že v sobotu 24. októbra 2020 obyvateľom Petržalky bezplatne odvezie nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu. Najneskôr do 21. októbra 2020 kontaktujte Miestny úrad Bratislava – Petržalka

Zber komunálnych odpadov z domácnosti s obsahom nebezpečných látok - jeseň 2020

Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. zber komunálnych odpadov z domácnosti s obsahom nebezpečných látok.

Harmonogram značenia parkovacích miest od 28.09. do 02.10.

Od pondelka (28.09.) do piatka (02.10.) sa bude značiť v lokalitách Dvory 1, 2, 3, Háje 1, 2 a Lúky 1, 4, 8. Pilotný parkovací systém je platný od 1. novembra 2019.

V DK Zrkadlový háj sa konalo verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Kapitulský dvor

V stredu (dňa 23.09.2020) sa v spoločenskej sále Domu kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici č. 3 konalo verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Kapitulský dvor (ďalej len “ÚPN-Z“) s odborným výkladom spracovateľa ÚPN-Z. Stretnutia sa za mestskú časť zúčastnili starosta Petržalky Ing. Ján Hrčka, Ing. vicestarostka Lýdia Ovečková a poverení zamestnanci z referátu územného rozvoja a GIS a referátu komunikácie s verejnosťou.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day