Informácie z Vášho okoliaNahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Prijímanie detí do materských škôl začne 8. apríla

Petržalskí rodičia majú možnosť prihlásiť svoje detí do materských škôl pre školský rok 2019/2020 v termíne od 8. apríla do 16. apríla 2019.
Dieťa môže do materskej školy prihlásiť zákonný zástupca, rodič, pričom pri prijímaní musí predložiť vyplnenú prihlášku žiadosť a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“.

OZNAM – stánkový predaj na Dňoch Petržalky 2019

Vyvrcholením obľúbeného podujatia Dni Petržalky 2019 bude Galaprogram, ktorý sa uskutoční dňa 22. 6. 2019 v areáli petržalského Závodiska. Na základe dohody s agentúrou zabezpečujúcou organizáciu sprievodných akcií oznamujeme všetkým záujemcom o predaj občerstvenia a ostatného tovaru (drobné umelecké, remeselné výrobky a pod.), že žiadosti o zaradenie do výberu a o vydanie povolenia na ambulantný predaj v stánkoch je možné zaslať elektronicky, poštou, alebo podať osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava najneskôr do 15. mája 2019.

Vymieranie témou Super školy

„Šieste vymieranie a vznikanie“ bol názov dnešnej, už v poradí 5. prednášky VI. ročníka originálneho projektu MČ Bratislava-Petržalka a Slovenskej akadémie vied Petržalská Super škola. Prednášajúcim bol vedec Peter Vršanský z Ústavu vied o Zemi a Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, ktorý zaujal žiakov 6. ročníka zaujímavou prednáškou aj o tom, ako jedenásť rokov strávil na ďalekej Sibíri pozorovaním ussurijského tigra či bajkalského tuleňa.

OZNAM - Kosenie trstiny

Obyvateľom Petržalky oznamujeme, že v dňoch 12.02.2019 – 13.02.2019 sa bude vykonávať kosenie trstiny pri Chorvátskom ramene prednostne v úseku od premostenia Kutlíkova – po premostenie pri Kauflande.

Petržalka vypísala súťaž na moderné logo

Mestská časť Bratislava-Petržalka vypísala súťaž grafických dizajnérov na vytvorenie nového loga. Finančná odmena pre víťaza bude 5000 eur, vrátane vytvorenia dizajnmanuálu.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day