Sčítajte sa TU!

Úrad ostáva aj naďalej zatvorený až do odvolania.

Nezmeškajte aktuálne informácie o priebehu testovania !

Petržalský parkovací systém

Nahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Prevádzka ZŠ a MŠ v týždni od 1.3. do 5.3.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 5.2.2021 oznamujeme, že v týždni od 1.3. do 5.3. 2021 bude fungovať prevádzke všetkých 24 materských škôl pre predškolákov a deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti. Z dôvodu jarných prázdnin budú základné školy aj školské kluby detí v tomto týždni zatvorené.

10 000 objednávok od spustenia objednávkového systému na MOM Hrobákova

Mobilné odberné miesto Hrobákova 5 dosiahlo počas víkendu 10 000 objednávok


Od spustenia objednávkového systému MOM Hrobákova sa na testovanie objednalo 10 000 ľudí.  Z toho viac ako 2 700 zanechalo hodnotenia, viac ako 500 aj textovú správu.


Prevádzka ZŠ a MŠ v týždni od 22.2. do 26.2.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 5.2.2021 oznamujeme, že v týždni od 22.2. do 26.2.2021 bude prevádzka MŠ a ZŠ fungovať nasledovne:
Všetkých jedenásť ZŠ zostáva naďalej otvorených pre žiakov 1. a 2. ročníka I. stupňa. Zároveň vo všetkých základných školách fungujú ŠKD pre rodičov z kritickej infraštruktúry.
Od pondelka 22. februára 2021 otvárame 23 MŠ pre predškolákov a rodičov z kritickej infraštruktúry. Nebude fungovať MŠ Gessayova 31 z dôvodu karanténnych opatrení.

Respirátory FFP2 pre seniorov, ktorí ich nevyhnutne potrebujú

Seniorom, ktorí nevyhnutne potrebujú respirátory FFP2 a nemajú blízkych, ktorí by boli nápomocní pri ich zabezpečení, ponúkame možnosť kontaktovať MČ alebo vyjadriť svoj záujem o ne prostredníctvom formulára.

Oznámenie o zmene prevádzkových hodín Zberného dvora Petržalka

Zberný dvor Petržalka informuje o zmene prevádzkových hodín od 18. 2. 2021.

Elektronická úradná tabuľa

Územné a
stavebné konania, Investičné zámery

Všetky konania Žiadosti + EIA Investičné zámery Informácie pre verejnosť

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day