Právna poradňa Dr. Doleželovej bude od 4.12.2018 do 8.1.2019 zatvorená.

Sledujte nás už aj na Instagrame.

Informácie z Vášho okoliaNahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Vicestarostkami v Petržalke sú Ovečková a Hrehorová

Novými vicestarostkami v bratislavskej mestskej časti Petržalka sa stali Lýdia Ovečková a Jana Hrehorová. Pri svojej práci sa budú venovať oblastiam školstva, sociálnych vecí, životného prostredia, športu a kultúry.

Mikulášske stretnutie žiakov petržalských základných škôl

Okrúhlym 10. ročníkom pokračoval úspešný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka pod názvom Petržalka v pohybe. V piatok 7. decembra 2018 si zmerali sily žiaci I. stupňa z 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Rusoviec. Tentoraz sa na stretnutí zúčastnilo 144 tretiakov a štvrtákov. V športovej hale na Prokofievovej ulici vo výbornej športovej atmosfére súťažili v pohybových súťažiach a hrách.

ZŠ Pankúchova má ekoučebňu v exteriéri

Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4 požiadalo mestskú časť Bratislava-Petržalka o grantovú dotáciu v oblasti životného prostredia na projekt Ekoučebňa v exteriéri. Nápad podať žiadosť vznikol na zasadnutiach Kolégia programu Zelená škola, ktorý realizuje ZŠ Pankúchova 4 už niekoľko rokov. Pri tvorbe žiadosti sa vychádzalo z návrhov žiakov. Mestská časť poskytla OZ na projekt grantovú dotáciu vo výške 3 738 €.

Super škola v znamení periodickej tabuľky prvkov

Petržalská super škola zavrela pre tento rok svoje brány. Posledná prednáška bola zameraná na nie veľmi obľúbený predmet u žiakov – chémiu. Nasledujúci rok je medzinárodným rokom periodickej tabuľky chemických prvkov a tak si prednášajúci, riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV Miroslav Boča, pripravil pre žiakov 8. triedy petržalských základných škôl prednášku práve na túto tému.

ZŠ Černyševského už nesie meno šachového veľmajstra A. Karpova

Z rúk šachového veľmajstra Anatolija Karpova a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej si dňa 5.12. riaditeľka Základnej školy na Černyševského 8 v Petržalke Magdaléna Benková prevzala certifikát o udelení čestného pomenovania Základná škola Anatolija Karpova. „Je to pre nás veľmi pekný darček pri príležitosti 30. výročia vzniku školy, ktoré si tento rok pripomíname,“ uviedla riaditeľka školy M. Benková.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day