Informácie z Vášho okoliaNahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Tenisový turnaj na "Nobelku"

Cez víkend sa hral tenis. Deti do 10 rokov odohrali turnaj v športovom areáli tenisovej školy Petržalka na Nobelovom námestí 6, kde sa stretlo 31 tenistiek a 17 tenistov. Po finálovom zápase chlapcov si víťazstvo vybojoval Krajčír Samuel A., na druhom mieste skončil Lörinčík Max, tretie miesta obsadili Adamović Andrej a Halás Vladimír.
Po finálovom zápase dievčat si víťazstvo vybojovala Hnidets Anastasiia, na druhom mieste skončila Mrázová Vanesa, tretie miesta obsadili Cimmermannová Natália a Nováková Viktória. Víťazi boli ocenení pohárom a diplomom.

Protestujúci farmári aj v Petržalke

Dnes predpoludním dorazia do Bratislavy nespokojní farmári z Košíc, Bardejova a zo Žitného ostrov ako informovalo hlavné mesto. Stanovište farmárov počas ich protestu bude na parkovisku na Tyršovom nábreží medzi divadlom Aréna a Dunajom, ktoré z tohto dôvodu bude uzatvorené pre verejnosť. Petržalčania sa môžu dnes stretnúť a rozprávať s farmármi aj na „pápežskej lúke“ vedľa Kostola Svätej rodiny, kde bude v čase medzi 11:00 h. a 20:00 h. odparkovaných niekoľko farmárských strojov s protestujúcimi farmármi.

Záujemcovia o poskytnutie dotácie pozor!

Dotácie pre občianske združenia bude mestská časť poskytovať aj v tomto roku na základe písomných žiadostí. Žiadateľ predloží v zmysle VZN 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií žiadosť o poskytnutie dotácie v sume vyššej ako 2 000 eur najneskôr do 31. marca a vo výške do 2 000 eur najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

Prijímanie detí do materských škôl začne 8. apríla

Petržalskí rodičia majú možnosť prihlásiť svoje detí do materských škôl pre školský rok 2019/2020 v termíne od 8. apríla do 16. apríla 2019.
Dieťa môže do materskej školy prihlásiť zákonný zástupca, rodič, pričom pri prijímaní musí predložiť vyplnenú prihlášku žiadosť a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa – tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“.

OZNAM – stánkový predaj na Dňoch Petržalky 2019

Vyvrcholením obľúbeného podujatia Dni Petržalky 2019 bude Galaprogram, ktorý sa uskutoční dňa 22. 6. 2019 v areáli petržalského Závodiska. Na základe dohody s agentúrou zabezpečujúcou organizáciu sprievodných akcií oznamujeme všetkým záujemcom o predaj občerstvenia a ostatného tovaru (drobné umelecké, remeselné výrobky a pod.), že žiadosti o zaradenie do výberu a o vydanie povolenia na ambulantný predaj v stánkoch je možné zaslať elektronicky, poštou, alebo podať osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava najneskôr do 15. mája 2019.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day