Vianočné trhy sa na Námestí republiky otvárajú už. 1. decembra

Večer autentického folklóru tentoraz s obcou Kamienka bude 24. 11. V DK Zrkadlový háj

Informácie z Vášho okoliaNahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Stanovisko k vybudovaniu križovatky Údernícka - Kopčianska

Podmienku vybudovať predmetnú križovatku dostal a zároveň akceptoval investor stavby „Polyfunkčný bytový dom Údernícka I. a II. Bratislava – Petržalka“ už v r. 2006. Podmienku stanovilo hlavné mesto vo svojom záväznom stanovisku a stavebný úrad ju preniesol do stavebného povolenia. Potreba zriadiť tu svetelnú signalizáciu vychádzala z dopravno-kapacitného posúdenia daného územia, keďže situácia na tejto križovatke je komplikovaná. Po vzájomnej dohode s investorom, najmä však s ohľadom na ľudí, bývajúcich v okolí, sme túto podmienku presunuli do II. etapy projektu.

Prvá lastovička

V pondelok, 13. novembra, začali na Budatínskej ulici č. 15 pracovníci OLO ukladať do zeme toľko očakávané veľkokapacitné kontajnery. Polopodzemný kontajner tvorí zberné vrece umiestnené v hĺbke cca 1,5 metra, telo šachty, opláštenie, oceľová konštrukcia s okom na vývoz, hlavné veko a veko plniaceho otvoru. Kontajnery sa vyprázdňujú zo spodnej časti zberového vreca a tak vhadzovací otvor ostáva čistý. Manipulácia s kontajnerom pri vývoze je jednoduchá, čistá, hĺbka kontajnera znemožňuje opätovné vyberanie jeho obsahu, čo zamedzuje aj znečisťovaniu okolia.

Stolové hory v stratenom svete

Stratený svet, ak si požičiame názov diela A. C. Doyla, alebo „iný svet“, alebo aj „svet vo svete“... A možno ďalšie názvy majú stolové hory, tepuy, ktoré s nachádzajú na juhu Venzuely. Nevytvárajú samostatné hrebene, ako sme zvyknutí z našich zemepisných šírok, vystupujú strmo nad tropický prales a ich ploché „vrcholy“ vyčnievajú z hmly a oblakov. Vyvolávajú tak praveký obraz, ktorý asi opísal spomínaný Doyle v knihe Stratený svet. Začal svoje rozprávanie na ďalšej prednáške projektu Petržalská Super škola v stredu 15. novembra v petržalskom Zrkadlovom háji doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK.

Novinka v knižnici

Výstava Svět podle Šaška zamestná nielen detské oči, ale hlavne ruky. Ste zvedaví, o čo ide? Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s Českým centrom pripravila interaktívnu výstavu ilustrácií známeho českého ilustrátora Miroslava Šašeka. Expozíciu tvoria informačné a hracie moduly, prostredníctvom ktorých sa zoznámia so Šaškovými ilustráciami a pocestujú po známych krajinách sveta. Uvidia romantickú benátsku gondolu, londýnsky poschodový autobus či žltý newyorský taxík. Postavia si vlastné mesto z moderných a tradičných budov a pri otáčajúcom module si poskladajú ľudí v ich typickom oblečení. Realistické obrázky sú plné farieb a detailov.

Petržalský zimný akvatlon

Súčasťou Vianočnej Petržalky je aj zimný akvatlon

Elektronická úradná tabuľa

web od 2day