Informácie z Vášho okoliaNahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Nebezpečenstvo vzniku požiarov

Vážení obyvatelia,
stále, až do odvolania, platí zákaz fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,vypaľovať porasty, zakladať oheň na otvorených miestach a odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

České a slovenské zoo spoločne proti masakrom sťahovavých vtákov v Stredomorí

Podľa odhadu organizácie BirdLife International je každoročne v Stredomorí nelegálne zabitých 25 miliónov sťahovavých vtákov. Jedná sa o spevavce, vodné vtáctvo, hrdličky či dravce. Tieto vtáky preleteli Stredomorie pri ceste do a zo svojich hniezdisk, vrátane tých našich. Upozorniť na alarmujúcu situáciu sa rozhodla Únia českých a slovenských zoologických záhrad (UCSZOO). Pri cestách vedúcich z pražského a bratislavského letiska do centier týchto metropol preto umiestnili billboardy, ktoré masaker sťahovavých vtákov názorne ilustrujú.

Nahrajte videoklip k piesni Ďzungľoraj a súťažte o zaujímavé ceny

Občianske združenie Presadíme pokračuje v aktivitách a spolupráci s hudobníčkou a speváčkou Kristínou Prekopovou (www.kristinaprekopova.sk) a vydáva pôvodnú pieseň Džungľoraj. Pieseň o Petržalke z pera dlhoročnej obyvateľky Petržalky, je súčasťou kampane s cieľom podporiť tvorivosť a aktivitu detí. V rámci pripomenutia storočnice pripojenia Petržalky k ČSR (15.8.2019) majú deti šancu v súťaži vytvoriť jednoduchý videoklip, kde je cenný práve ich osobitý pohľad na miesto, v ktorom žijú.

Prvá prednáška letnej univerzity s operným spevákom

Nedávno podpísané memorandum medzi mestskou časťou a Ekonomickou univerzitou má svoj prvý výsledok. Je ním prvý ročník Petržalskej letnej univerzity seniorov (PLUS), o ktorú prejavil záujem veľký počet seniorov. Letnú univerzitu odštartovala prednáška operného speváka Martina Babjaka s témou „Hudba a človek, človek a hudba“. FOTOGALÉRIA

Čapajevova ulica je už minulosťou

Čapajevova ulica, ktorá je sídlom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, Hasičskej stanice či bývalého Modrého domu je od 15. júna 2019 oficiálne premenovaná na Ulicu Ondreja Štefanka. Určilo tak všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta SR.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day