Petržalský parkovací systém

Nahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Petržalka spustila donášku obedov pre seniorov

Mestská časť Bratislava-Petržalka urobila ďalšie opatrenie na ochranu najrizikovejšej skupiny obyvateľstva v čase hroziaceho šírenia sa koronavírusu.

Platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za obdobie od apríla 2020 až do odvolania sú zrušené

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. marca 2020 bolo prerušené vyučovanie v školách a školských zariadeniach a usmernením MŠVVaŠ SR zo dňa 24. marca 2020 ostávajú školy (materské aj základné) zatvorené až do odvolania.

Poslanecká hodinka a Hodinka so starostom sú do odvolania zrušené

V súvislosti s koronavírusom, ochorením COVID-19 sa do odvolania z prevenčných dôvodov nebudú konať Poslanecká hodinka a Hodinka so starostom. O najbližších termínoch vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok – jar 2020

Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestských častí,spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu (príloha) a nasledovných podmienok zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok.

My sa rozhodujeme - Svetový deň Downovho syndrómu

Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2006 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day