Informácie z Vášho okoliaNahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Odštartoval šiesty ročník Petržalskej super školy

Neštandardná iniciatíva mestskej časti Bratislava-Petržalka a Slovenskej akadémie vied (SAV) si za posledné roky fungovania získala u žiakov základných škôl pozitívne ohlasy a to aj vďaka pútavým prednáškam významných vedcov. Reč nie je o ničom inom, ako o obľúbenom projekte Petržalská super škola, ktorý dnes oslávil už svoje šieste narodeniny.

Mami, tati, poďme sa hrať...

V sobotu, 13. októbra, sa lúka v Záhorskej Bystrici okolo chaty“ Poľovník na plácku“ ozývala radostným detským smiechom. Už tretí raz sa stretli deti a ich rodičia zo školských klubov ZŠ Tupolevova, ZŠ Dudova a ZŠ Hlboká na podujatí „Mami, tati, poďme sa hrať“, kde si spolu zašportovali, učili sa kúzliť s Petrom Šestákom , v interaktívnom divadielku Martina Daniša hľadali vôňu čokolády, opekali si dobroty a hlavne sa spolu veľa hrali.

Buďte aj vy vo volebnej komisii

Petržalčania, hľadáme ľudí do volebných komisií počas Komunálnych volieb 2018. Práca v komisii začína 10.11.2018 o 6.00 h a bude trvať do času, kým sa sčítajú hlasovacie lístky. Občan ako odmenu dostane 37,41 Eur. K dispozícii bude mať kávu, čaj, minerálku bagety a stravné lístky.

Oprava na mostnom objekte Budatínska - Panónska cesta

V pondelok, 22.10.2018, sa začína s opravou prepadov na mostnom objekte Budatínska - OC Danubia (M095 – Most nad Panónskou cestou). Cieľom technického riešenia je úprava nivelety vozovky do pôvodného stavu, čím dôjde k odstráneniu deformácie vozovky (prepad v násype pred aj za mostným objektom v obidvoch smeroch).

Výstavba ihriska pre hendikepovaných sa začala

Dnes bola oficiálne zahájená výstavba ihriska pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím na Blagoevovej ulici. Výstavba bude realizovaná pri súčasnom stredisku pre zdravotne hendikepované deti. Cieľom je vybudovanie oploteného bezbariérového exteriérového ihriska s plošnou zeleňou a s areálovým reflexným chodníkom. V rámci ihriska osadíme lavičky, lavica k piknikovému stolu, stôl s možnosťou sedenia s invalidným vozíkom a koše na odpadky.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Všetky zmluvy Faktúry a objednávky

web od 2day