Informácie z Vášho okolia

Hurá prázdniny

Včera oddelenie sociálnych vecí zorganizovalo akciu "Hurá prázdniny“, kde sa stretli v zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici deti zo sociálne slabších rodín, deti z materskej školy na Bradáčovej a klienti Strediska sociálnych služieb. Organizátori stavili tento raz na súťaživosť všetkých zúčastnených a pripravili pre nich päť športových disciplín. Akcie sa zúčastnilo 16 detí zo sociálne slabších rodín, 16 detí z MŠ Bradáčova, 30 klientov zo zariadení na Mlynarovičovej a Vavilovovej a aj 8 rodičov.

Požiadajte o príspevok na úhradu nákladov v súkromných materských školách

Vyzývame rodičov, ktorých deti neboli prijaté do materských škôl zriadených mestskou časťou Bratislava Petržalka, aby do 15. augusta podali žiadosť o príspevok na úhradu nákladov na vzdelávanie detí v súkromných materských školách.

Základné podmienky poskytnutia a čerpania príspevku:
- výška príspevku je 60 eur mesačne na 1 dieťa najviac počas 11 mesiacov v školskom roku 2017/2018;

Znovu pridáme aktívnym učiteľom

Záleží nám na kvalite základných škôl. V programe Naučiť lepšie, odmeniť viac budeme motivovať aktívnych petržalských učiteľov, aby predložili svoje projekty kvalitného vzdelávania. Môžu si tak zvýšiť príjem mesačne o 100 eur v hrubom. Šancu má každý vyučujúci, ktorý si v lete nájde čas na spísanie projektu.

Naposledy členov hodnotiacej komisiu najviac zaujal dejepisár a súčasne informatik z Dudovej, chemikár z Prokofievovej a učiteľka, ktorá učí čítať žiakov so špecifickými poruchami na Tupolevovej.

Záhrada, ktorá učí

Ovocná a zeleninová záhrada uprostred sídliska? Jasné! Na Základnej škole na Turnianskej ulici sa posledný polrok venovali zaujímavému projektu – na školskom dvore si vybudovali záhradku. A to nie hocijakú – s ovocnými aj zeleninovými hriadkami, bylinkovou špirálou, pocitovým chodníkom aj hmyzím hotelom. Vďaka projektu Záhrada, ktorá učí Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, si školáci spestria vyučovanie praktickými ukážkami z bilológie či prvouky. A odmenou za usilovnú prácu pri plení buriny a polievaní im budú vlastnoručne vypestované ovocie a zelenina, ale aj kvetinový záhon.

Ďalšie prvenstvo Petržalky

Petržalka ako prvá bratislavská mestská časť začala na skvalitnenie svojej práce využívať Staffino. Zo slovenských samospráv ju zatiaľ využíva len Martin a Trnava. Staffino používajú väčšinou obchody, reštaurácie, banky, ale aj telekomunikační operátori či Dopravný podnik mesta Bratislavy. Teda všetci, pre ktorých je spätná väzba od klienta kľúčom k úspešnému fungovaniu na trhu.

Elektronická úradná tabuľa

web od 2day