Informácie z Vášho okoliaNahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Hlasovací preukaz pre 2. kolo volieb vybavíte do 29. marca

V sobotu 30. marca 2019 sa bude konať 2. kolo prezidentských volieb. Ak nebudete v deň volieb v mieste svojho trvalého bydliska, môžete voliť iba s hlasovacím preukazom. Petržalčania môžu požiadať o jeho vydanie na Miestnom úrade Bratislava-Petržalka v námietkovej kancelárii na prízemí, č. dverí 001, do 29. marca do 12.00 h v úradných hodinách obce. Požiadať o zaslanie preukazu poštou už nebude možné, môžete požiadať iba o jeho vydanie a to dvomi spôsobmi: osobne a prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom na základe občianskeho preukazu alebo splnomocnenia (nemusí byť overené).

Prebuď sa (s) knihou!

Festival Prebuď sa (s) knihou je pokračovaním predchádzajúcich úspešných dvoch ročníkov, na ktoré nadväzuje. Festival prináša rôzne zážitkové formy (výtvarné workshopy, divadelné predstavenia, hudobné koncerty, dramatizované čítanie s knihovníkmi, stretnutia s tvorcami kníh, a i.), ktorými poukazuje na potenciál práce s knihou a jej možnosti (napr. spoločné čítanie, zdieľanie dojmov, konfrontácia názorov).

Petržalka vychováva mladé tenisové talenty

V dňoch 16.03.-17.03.2019 sa konal tenisový turnaj v kategórii detí do 8 rokov v športovom areáli TŠP - tenisovej školy Petržalka na Nobelovom námestí 6.
Zúčastnilo sa ho 32 chlapcov a dievčat, ktorí vzhľadom na počet detí hrali spolu. Po finálovom zápase si víťazstvo vybojoval Lörinčík Max (TŠP), na druhom mieste skončil Adamča Martin (TK ESO Piešťany), tretie miesta obsadili Adamović Andrej (TŠP) a Taha Adam (Tenis – Bedminton klub Dunajská Lužná). Víťazi boli ocenení pohárom a diplomom.

Jednota dôchodcov zhodnotila rok 2018

Dom kultúry Zrkadlový háj včera zaplnilo 234 členov z Okresnej a Miestnych organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS). V rámci výročnej členskej schôdze, ktorú organizujú dvakrát ročne, zhodnotili svoju činnosť za predchádzajúci rok a zároveň predstavili plány aktivít na r. 2019. Za mestskú časť sa stretnutia zúčastnila prvá vicestarostka Lýdia Ovečková.

Knižnica otvorila výstavu slávnostnou vernisážou

Čo priniesol Petržalke prelom 20. a 21. storočia? Dozviete sa na výstave pod názvom Miléniová Petržalka organizovanej Miestnou knižnicou Petržalka, ktorá mapuje život v Petržalke v rokoch 2001 – 2018 a venuje sa témam výstavby a urbanizmu, školstva, dopravy, kultúry, cirkevného života, športu, oddychu a ďalším zaujímavým aspektom každodenného života Petržalčanov. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo včera na pobočke knižnice Prokofievova 5, ktorá sa zaplnila takmer do posledného miesta.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day