Petržalský parkovací systém

Nahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Prevádzka ZŠ a MŠ od 26.4.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 12. apríla 2021 oznamujeme, že od 26. apríla 2021 bude obnovené vyučovanie pre žiakov piateho, šiesteho a siedmeho ročníka ZŠ. Prevádzka materských škôl ostáva nezmenená.

Navrhnite osobnosť Petržalky

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia petržalského festivalu Dni Petržalky.

Harmonogram čistenia a značenia parkovísk - 17. týždeň

Čistenie a značenie petržalských parkovísk pokračuje aj v týždni od 26. apríla.

Nový piesok na petržalských ihriskách

Tento rok budú mať petržalské ihriská čistejší a krajší piesok. Komplexnú výmenu starého piesku za nový podstúpili pieskoviská všetkých materských škôl, v najbližšej dobe prídu na rad verejné detské ihriská v správe mestskej časti.

Petržalka s projektom SpoločneEKO bojuje o prvé slovenské enviro-ocenenie Atlas

Projekt mestskej časti SpoločneEKO zabodoval. Svedčí o tom nominácia v boji o prvé slovenské enviro-ocenenie Atlas.

Elektronická úradná tabuľa

Územné a
stavebné konania, Investičné zámery

Všetky konania Žiadosti + EIA Investičné zámery Informácie pre verejnosť

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day