Informácie z Vášho okoliaNahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Daňové priznania môžete podať priamo z auta

Podať daňové priznanie a nemusieť vystúpiť zo svojho auta budete môcť aj tento rok. Finančná správa reaguje na pozitívne ohlasy a preto sa rozhodla pokračovať v projekte mobilných kancelárií.
Možnosť takto podať daňové priznanie bude deň pred a po Veľkej noci, teda v posledné pracovné dni, kedy môžete podať daňové priznania. Mobilné kancelárie budú k dispozícii vo štvrtok 29. marca v čase od 8:00 do 18.00 h a v utorok 3. apríla od 8.00 do 19.00 h na Ševčenkovej 32 v Petržalke.

Medzi členov Slovenského Červeného kríža môžete patriť i vy

Slovenský Červený kríž Miestny spolok Petržalka sa dňa 22.3.2018 stretol na svojom prvom zhromaždení. Miestny spolok Petržalka bol zaregistrovaný dňa 25.10.2017 a predsedkyňou sa stala pani Ružena Borzová, čestným predsedom je starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ing. Vladimír Bajan.
Na slávnostné zhromaždenie členov SČK prišli aj hostia - Ing. Emília Uhrinová, MPH, členka najvyššej rady za SČK územný spolok Bratislava-mesto a PhDr. Pavol Jusko, predseda územného spolku SČK Bratislava mesto.

Petržalka si zahrá tenis

Stolný tenis ako jeden z najmasovejších, najrýchlejších a najpopulárnejších športov u nás i vo svete oslavuje od roku 2015 World Table Tennis for all Day, Svetový deň stolného tenisu pre všetkých, ktorý je vyhlásený na 6. apríla.

Do osláv sa v roku 2018 sa prvýkrát prihlásilo aj Slovensko s výzvou ...ideme hrať ping – poooooong... A Petržalka nemôže na takomto podujatí chýbať! Prvé podujatie v rámci tohto projektu sa bude konať v ZŠ Tupolevova 14. apríla.

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov - Jar 2018

Máte doma starý nábytok, matrace, koberce či iné nepotrebné veci z domácnosti? Už onedlho ich budete môcť odniesť do veľkokapacitných kontajnerov.
Petržalka chce aj touto cestou umožniť svojim obyvateľom jednoducho a rýchlo zbaviť sa starých a nepotrebných vecí a predísť zbytočnému znečisťovaniu okolia, pretože najmä staré kusy nábytku a matrace voľne položené pri kontajnerových stojiskách často končia v rukách bezdomovcov alebo rozhádzané po celej mestskej časti.

Petržalka opäť odstránila vraky

Mestská časť každodenne bojuje s nezodpovednými majiteľmi nepojazdných áut, ktorí napriek nefunkčnosti vozidla, odmietajú ich odstránenie z parkovísk, čím zaberajú i tak dosť poddimenzované miesta na parkovanie.
Petržalka počas roka 2017 odstránila prostredníctvom svojej zazmluvnenej odťahovej služby z parkovísk 50 nepojazdných vozidiel, o ktoré ich majitelia nejavili záujem. Okrem toho z parkovísk zmizlo ďalších 64 vozidiel, ktoré odstránili samotní vlastníci po výzve MČ doručenej poštou alebo vylepenej na okne vozidla. Neskôr k týmto odstráneným autám pribudli ďalšie dve.

Elektronická úradná tabuľa

web od 2day