Informácie z Vášho okoliaNahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Stromy sa nebudú rúbať, ale ošetrovať

Možno ste si všimli, že kmene pagaštanov konských v celej Petržalke, ale najmä v Sade Janka Kráľa sú farebne označené. Nie však preto, že by sa mali vyrúbať, ale je to znak toho, že boli ošetrené pravidelným každoročným ekologickým postrekom. Naša mestská časť totiž okrem toho, že zabezpečuje pravidelnú starostlivosť o parkovú zeleň, pozornosť venuje aj ošetrovaniu drevín, ktoré napádajú rôzni škodcovia.

Dostihy v Starom háji

Šiesty dostihový deň sezóny ponúka v nedeľu, 20. mája, bohatý a pestrý program. Na dráhe uvidíme deväť dostihových zápolení (rovinové, steeplechase aj prútené prekážky) a mimoriadne aj dostihy miniklusákov (poníky
v sulkách povedú deti). Vrcholom mítingu bude rovina I. kategórie na 1 200 m - Prípravná cena NutriHorse, na štart ktorej sa postaví osem špičkových koní českých a slovenských majiteľov.

Praha na návšteve Petržalky

Takmer pred rokom na pozvanie petržalského starostu Vladimíra Bajana navštívili Petržalku zástupcovia mestskej časti Praha 5 - Smíchov z oddelenia školstva a životného prostredia. Tento rok sa situácia zopakovala s malou obmenou. Starosta uvítal štyroch kolegov z Prahy 5: Ivu Pokornú - vedúcu odboru sociálnej problematiky a prevencie kriminality, Jarmilu Svobodovú - členku zastupiteľstva a predsedkyňu sociálnej a zdravotnej komisie, Martina Damašeka - z oddelenia majetku, obchodných aktivít, investícii a zahraničných vzťahov a Josefa Endala - člena zastupiteľstva, predsedu bytovej komisie, výboru majetku a investícii.

Žiaci - záchranári CO zabojovali v okresnom kole

Mladí ľudia sú prirodzene súťaživí. Ak sa táto ich vlastnosť spojí so skvelým projektom, získajú nielen radosť zo súťaženia, ale aj skvelé poznatky či zvýšenie si vlastnej „kondičky“. Okresné kolo súťaže „Mladí záchranári CO“ sa uskutočnilo 16. mája na ZŠ Holíčska 50, v súlade propozíciami odboru krízového riadenia Okresného úradu Bratislava. Podujatie sa konalo v spolupráci s MČ Bratislava – Petržalka.

Starosta gratuloval 150 jubilantom

O seniorov v Petržalke je vždy dobre postarané. Náš úrad im podáva pomocnú ruku v mnohých prípadoch, ak ide o životne dôležité potreby, ako strava, ubytovanie či zdravotnícka pomoc. Pripravuje aj množstvo kultúrnych podujatí, stretnutí seniorov a súťaží, čím sa ich snaží integrovať do spoločnosti a pripomínať im, že ani vysoký vek nie je prekážkou v aktívnom živote. Jednou takou udalosťou je aj podujatie pre jubilantov pripravované z iniciatívy starostu Vladimíra Bajana, ktorým mestská časť vzdáva úctu seniorom, ktorí sa dožili krásneho životného jubilea.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Všetky zmluvy Faktúry a objednávky

web od 2day