Petržalský parkovací systém

Nahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Mimoriadny odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Magistrát hlavného mesta SR v spolupráci so spoločnosťou OLO a.s. mimoriadne zabezpečí ešte jeden odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad (BRKO) navyše v mesiaci december.

Zimná údržba v Petržalke bude zabezpečená

Mestská časť Bratislava-Petržalka je na zimnú údržbu komunikácií vo svojej správe pripravená. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ju bude zabezpečovať vyšší počet zamestnancov aj strojov. Odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy podľa plánu zimnej údržby budú vykonávať pracovníci Referátu správy verejných priestranstiev do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Oznámenie o kosbe trávnatého porastu na Chorvátskom ramene (tretia kosba)

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP) informuje o tretej kosbe trávnatého porastu na Chorvátskom ramene, ktorá začne od pondelka 30.11.2020.

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov – jeseň 2020 (24.11. - 3.12.)

Petržalka vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, nebude zverejňovať harmonogram pristavenia kontajnerov na celé plánované obdobie (jeseň 2020) ako to bolo v minulosti. Zverejňovať plánované pristavenia iba na nasledujúce dva týždne.

Petržalská super škola pokračuje už ôsmym ročníkom

Už po ôsmy raz v stredu 11. novembra podpísali zástupca SAV, predseda Pavol Šajgalík a starosta Mestskej časti Bratislava – Petržalka Ján Hrčka Memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Petržalská superškola. Obaja sa zhodli, že ani špecifické podmienky pre vzdelávanie žiakov, ktoré nastolila súčasná pandemická situácia v tomto školskom roku, projekt nezastavia.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day