Informácie z Vášho okoliaNahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Poslanci rozhodovali aj o dotáciách

Petržalské miestne zastupiteľstvo malo aj včera tradične bohatý program. Poslanci
schválili návrh Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. V jeho novom znení sa okrem
iného prenáša tzv. solidarita z veľkých mestských častí na hlavné mesto Bratislava.
To znamená, že po uplynutí štvrťroka sa nebude krátiť výnos dane z príjmov
fyzických osôb z veľkých mestských častí, ale táto povinnosť sa bude hradiť z
rozpočtu hlavného mesta, ktoré to už má zapracované v schválenom rozpočte na rok
2018.

Buďme eko, naše deti nám idú príkladom...

22. apríl je vyhlásený za Deň Zeme. Vznikol ako reakcia na neustále sa zvyšujúce poškodzovanie životného prostredia. Pripomíname si ho od roku 1970.

Na základných školách v Petržalke si žiaci a učitelia v rámci neho pripravujú rôzne projekty. My sme sa boli pozrieť na ZŠ Holíčska 50, ktorá právom dostala titul "Zelená škola".

Opäť sa stretneme na plavárni

Takmer presne do roka a do dňa sa na petržalskej plavárni uskutoční 2. ročník plaveckej dvanásťhodinovky – Petržalka na plavárni.

Všetko vypukne 12. mája (vlani to bolo o deň neskôr) o 8.00 h. Plávať sa bude do ôsmej večer a tohtoročným cieľom, ktorý si dal organizátor – oddelenie školstva a športu Miestnej časti Bratislava-Petržalka, je preplávať viac ako vlaňajších 175 575 metrov a na plaváreň prilákať viac ako 401 plavcov.

Odštartovala Liga mestských častí v bowlingu

Bratislavské mestské časti sa stretli v Petržalke na II. ročníku podujatia Liga mestských častí Bratislavy v bowlingu, ktorú organizovala najväčšia mestská časť Bratislava-Petržalka v modernom bowlingovom centre PBC na Tupolevovej ulici. Na prvom kole sa zúčastnilo deväť štvročlenných družstiev a po dvoch hodinách bol víťaz jasný.

Deň Zeme na Gešajke

Aj tento rok si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Už kedysi dávno J. W. Goethe povedal: „Len príroda vie, čo chce. Nikdy nežartuje a nikdy nerobí chyby. Tie robí človek.“ Svojimi nesprávnymi postojmi a ľahostajnosťou si ničíme našu krásnu krajinu a planétu. Preto aj žiaci petržalských základných škôl aspoň symbolicky prispeli k tomu, aby pomohli prostrediu, v ktorom žijú, napríklad aj prostredníctvom rôznych „ekoaktivít“.

Elektronická úradná tabuľa

web od 2day