Informácie z Vášho okoliaNahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Prezentácia investičného zámeru "Polyfunkčný dom Topoľčianska"

Spoločnosť VI Group spol. s r. o., Roľnícka 157, Bratislava vás pozýva na verejnú prezentáciu investičného zámeru „Polyfunkčný bytový dom Topoľčianska“ na pozemku parc. č. 1563 v katastrálnom území Bratislava-Petržalka, ktorá sa bude konať dňa 29.05.2019 o 17.00 h v Dome kultúry Lúky, Vigľašská 1 v Petržalke.

Starosta pozýva na verejnú diskusiu

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka vás pozýva na verejnú diskusiu, ktorá sa bude týkať aktuálnej situácie s materskými školami v Petržalke. Starosta sa vyjadrí k téme návrhu všeobecného záväzného nariadenia, ktorým chce zaviesť zvýšenie poplatku pre všetky nepetržalské deti, ale aj k abdikácii 21 riaditeliek materských škôl. Diskusia sa bude konať v stredu 29. mája 2019 o 18.00 h v DK Zrkadlový háj.

Na Röntgenovej zaparkujete iba so súhlasom mestskej časti

Obyvatelia Röntgenovej si môžu požiadať o súhlas k parkovaniu - TU.
Vážení obyvatelia Röntgenovej, nedávno ste mohli spozorovať na dverách bytov vyvesené oznámenie, ktorým vás mestská časť žiadala, aby dňa 17. mája 2019 od 08.00 h uvoľnili parkovisko na Röntgenovej a neparkovali v týchto miestach motorovým vozidlom. Samospráva upozorňovala aj na to, že v prípade neuposlúchnutia bude vozidlo z parkoviska odtiahnuté. Dôvodom bola realizácia projektu organizácie dopravy – regulovaného parkovania na parkovisku Röntgenova č. 8 – 10.

Začíname so sčítavaním áut

Vážení Petržalčania,

v týchto dňoch sa začne zber údajov o parkujúcich automobiloch pre zavedenie rezidenčného parkovania v Petržalke. Ručné snímanie EČV zamestnancami mestskej časti bude prebiehať najmä v nočných hodinách.

Májová poslanecká hodinka

Aj v máji budete mať opäť možnosť v rámci „Poslaneckej hodinky“ osobne sa stretnúť so svojimi poslancami v priestoroch Miestneho úradu v budove Technopolu na Kutlíkovej ulici – 27.5.2019 v čase od 17.00-18.00 hod. Za každý volebný obvod vám budú k dispozícii jednotliví poslanci.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day