Petržalský parkovací systém

Nahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Petržalka výrazne pomáha svojim školám

Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka aktívne podporujú rozvoj inkluzívneho vzdelávania na petržalských školách. Na septembrovom zastupiteľstve schválili sumu vo výške 60 230 € na platy pre chýbajúcich asistentov učiteľa. Aj vďaka tomuto kroku bolo možné prijať 27 nových asistentov učiteľov v 10 základných školách v pôsobnosti mestskej časti Petržalka.

Petržalská super škola: História Petržalky je úzko spätá s mostami

„Na čo nám je prednáška o bratislavských mostoch? Čo z nej máme?“ spýtal sa jeden zo ôsmakov petržalskej základnej školy po prvej, otváracej prednáške ôsmeho ročníka unikátneho projektu v Európe Petržalská super škola. Mimochodom, na prvý pohľad „drzú“ otázku na konci prednášky ocenili. Odpoveď prednášajúcej PhDr. Kataríny Haberlandovej, PhD., z oddelenia architektúry Historického ústavu SAV bola jednoznačná: „História Petržalky, miesta, kde žijete a chodíte do školy, je úzko spätí s mostami.

Zberný dvor bude počas novembrových sviatkov

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka informuje, že zberný dvor na ul. Ondreja Štefanka bude v dňoch 01.11. (Sviatok všetkých svätých) a 02.11.2019 (Pamiatka zosnulých) zatvorený.

Požiadajte si o administratívny trvalý pobyt

Od dnešného dňa (15.10.2019) sa môžu ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke, prihlásiť na matrike miestneho úradu aj na tzv. administratívny trvalý pobyt. Mestská časť tak umožňuje aj ľuďom, ktorí v Petržalke nevlastnia nehnuteľnosť alebo sú v podnájme a ich nájomca im nechce dať súhlas na prihlásenie si trvalého pobytu, prihlásiť si trvalý pobyt v Petržalke.

Čierna hora opäť v Petržalke

Do Technopolu zavítala delegácia z Čiernej Hory. Tá nás naposledy navštívila v marci tohto roku, kedy prišli zástupcovia z Ministerstva financií z Podgorice.

Aj tentokrát sme hostili zástupcov finančného sektora, ktorí sa prišli inšpirovať petržalskou samosprávou. V úvode ich privítal prednosta úradu Peter Šinály, nasledovali prednášky zo sveta financií.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day