Pocta Jurajovi Kubánkovi pri príležitosti jeho 85. narodenín

Dom kultúry Zrkadlový háj, 20. október 2013, 18.00 hod.

Folklórny program venovaný dlhoročnému umeleckému vedúcemu SĽUKu, Jurajovi Kubánkovi, ktorý je známy ako legendárny slovenský tanečník, choreograf, umelecký vedúci a režisér. Narodil sa v učiteľskej rodine v Liptovských Sliačoch. Počas štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave bol so svojou skupinou Odzemkári jedným z rozhodujúcich činiteľov, ktorý rozhodol o umeleckom smerovaní súboru Lúčnica. V roku 1949 prešiel do SĽUK-u, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku (1993).

Juraj Kubánka patrí medzi priekopníkov choreografie ľudového tanca na Slovensku. Základné prvky ľudového tanca spojil s novým moderným náhľadom na tanec a jeho vyjadrovacie možnosti.
Jeho umelecká práca zahŕňa okolo 250 tanečných diel. Spolupracoval s médiami a divadlami (Filmové štúdio Koliba – Rodná zem, SND – Krútňava, prispel aj pre prvý program Laterny magiky). Roky pôsobil aj v nemeckých súboroch (Vojenský súbor E. Wienarta, Berliner Tanzensemble a Nemecko-srbské divadlo v Bautzene). V programe účinkujú: Kubánkov sen, Rodokmeň spevácka skupina, Tanečnice z Lúčnice – seniorky, PUĽS z Prešova, ľudová hudba FS Ekonóm, sólisti: R. Puškár, Ľ. Straka a A. Vargicová. Na záver programu bude pripravené spoločenské posedenie pri ľudovej hudbe a občerstvení.

Vstupenky je možné zakúpiť v pokladniciach KZP a v sieti ticketportal.

web od 2day