Nová fit plocha v školskom areáli neslúži len školákom

Po plavárni je v Petržalke druhou najväčšou investíciou v rámci rozvoja športových aktivít revitalizácia areálu pri Základnej škole na Tupolevovej ulici. Upravený školský areál pritom nebude slúžiť len školákom, ale aj širokej verejnosti.

V bratislavskej Petržalke rýchlym tempom vyrastá verejná plaváreň, ktorú má staviteľ odovzdať na jar budúceho roka. Plaváreň by tak mohla verejnosti slúžiť už o niekoľko mesiacov. O niečo skôr, a to už na jeseň t.r. otvorí bránu bowlingové centrum a neskôr samospráva sprístupní aj vynovený areál pri základnej škole na Tupolevovej ulici. Ten nebude slúžiť len školákom, ale otvorený bude aj pre širokú verejnosť. Časť z tohto areálu – fit plocha s vonkajšími prvkami na cvičenie je už verejnosti prístupná.
K opravám detských ihrísk a rekonštrukciám športovísk pre staršiu mládež, ktoré samospráva realizuje sa tak pridávajú revitalizácie školských areálov. „V rekonštrukciách týchto areálov vidíme ďalší priestor pre možnosť športovania pre verejnosť. Prvou lastovičkou je školský areál na Tupolevovej ulici, ktorý v týchto týždňoch výrazne mení svoj vzhľad a budem rád, ak si ho Petržalčania vyskúšajú, podobne chceme v budúcnosti upraviť aj ostatné,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan. V rámci tejto investície mestská časť už upravila spevnené plochy a čiarami na ich vyznačila ihriská pre basketbal a hádzanú. V súčasnosti opravuje bránky a basketbalové koše. Sprístupnená je už fit plocha s outdoorovými prvkami na cvičenie, kde obyvatelia už môžu využívať hrazdy na brušné svalstvo, posilňovacie zariadenia na ramená a hruď, veslovací trenažér, simulátor bežkovania a iné. Mestská časť tiež zdemontovala starý mobiliár a v najbližších dňoch osadí nový v podobe lavičiek, smetných košov a chýbať nebude ani stojan na bicykle. Poslednou úpravou je vybudovanie doskočiska na bežeckej dráhe ako aj výmena antuky za nový a moderný tartan. Celková investícia mestskej časti do revitalizácie areálu je 205-tisíc eur.

Foriem, ktorými Petržalka podporuje záujem o športovanie u detí, mladých ľudí, ale aj starších ročníkov je viacero. Okrem spomínaných rekonštrukcií ihrísk a športovísk, pomáha mestská časť aj poskytovaním dotácií aj športovým klubom, ktoré sa venujú deťom a mládeži. Samospráva vidí podporu športu aj vo využívaní školských bazénov. Tie navštevuje organizovaná verejnosť, najmä deti v rámci plaveckých výcvikov a tiež niektoré plavecké športové kluby. Pre širokú verejnosť nie sú prístupné kvôli hygienickým normám ako aj kapacitám týchto bazénov. O tom, kam smerujú financie z rozpočtu Petržalky, rozhodujú aj samotní obyvatelia, ktorí už po dva roky internetovým hlasovaním určili samospráve priority v tzv., participatívnom rozpočte aj v oblasti rozvoja športu. Aktuálne sa Petržalčania majú možnosť vyjadriť aj k Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy.

web od 2day