Petržalská svadba v Zliechove

Na hodových slávnostiach v Zliechove vystúpili aj naši seniori s úspešným divadelným predstavením Petržalská svadba. Okrem toho stihli prijatie u starostu Ing Antona Miku a výlet do Rajeckej Lesnej. Výletu sa zúčastnili okrem účinkujúcich aj členovia JDS a tiež seniori zo Združenia kresťanských seniorov Petržalka.

 

 

 

16.8.15  CESTUJEME  (7) 16.8.15  CESTUJEME  (41) 16.8.15  CESTUJEME  (54)

16.8.15  CESTUJEME  (87) 16.8.15  CESTUJEME  (114) 16.8.15  CESTUJEME  (133)

web od 2day