Škôlkari kreslili s LEGOm

V materskej škole na Bulíkovej ulici bolo 5. mája rušno. Deti z ôsmich materských a jednej základnej školy interpretovali umelecké diela prostredníctvom stavebnice LEGO. Úloha bol náročná – podľa vyžrebovaného diela vytvoriť jeho reprodukciu s využitím učebných pomôcok LEGO. S vyžrebovanými dielami sa oboznámili ich poskladaním na interaktívnej tabuli, čím si overili svoje informačné kompetencie. S dielami sa zoznamovali aj pomocou virtuálnej galérie a robotickej včielky BEE BOT, pomocou pripraveného e-pexesa na interaktívnej tabuli a aj vytlačeného pexesa. Družstvá mali k dispozícii aj vytlačené reprodukcie obrazov a knihy o umení. V rozhovoroch detí s učiteľkami o diele, sa deti vyjadrili k námetu obrazu, k tomu, či sa im páči alebo nepáči a svoju odpoveď zdôvodnili, zaujali stanovisko k farebnosti a technike. Cieľom podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu bolo vyjadriť pomocou aktivít s digitálnymi technológiami a s LEGO svoje pocity z vnímania umeleckých diel: pomenovať druh výtvarného diela, dielo opísať – „čítať“ a následne o ňom rozprávať, aktívne reagovať na dielo a aktivity inšpirované dielom, spracovať podnety z umeleckého diela pomocou lega do asambláže. Pre kamarátov z ostatných škôl si deti pripravili sprievodný programom, ktorý s nimi nacvičili pani učiteľky Iveta Grejtáková a Mgr. Jana Kobelová. Pre všetkých pripravili diplomy a drobné darčeky od miestneho úradu i sponzora.

Podujatia sa zúčastnili aj hostia: Zuzana Gajarová, učiteľka zo ZŠ s MŠ Vlkanová a spoluautorka nášho medzinárodného projektu eTwinning „S Lego sa hráme a spoznávame svet“ pani Elena Borovcová, ZŠ s MŠ Vlkanová, Kamila Krihová, predsedníčka Rodičovského združenia a členka rady školy, Ing. Miriama Blahušiaková, PhD, členka rady školy, riaditeľky MŠ Iljušinova, Jankolova, z mestskej časti Petržalka, Marcela Nemčeková, externá lektorka VK Pastelka a členovia rady školy Zuzana Nosková a Mgr. Jana Kobelová.

13087076_970690656384215_2538679505421090709_o DSCN9831 DSCN9844

web od 2day