Tanec v duši

Do projektu Tanec v duši sa aj v tomto roku zapojilo všetkých 11 Školských klubov detí. Kluby si do ročných výchovných plánov zaradili túto aktivitu s cieľom aktivizovať žiakov a prezentovať svoju činnosť rodičom a verejnosti. Prehliadka tanečných vystúpení všetkých jedenástich školských klubov pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a pri ZŠ s MŠ Rusovce začala na parkete Klubu Za zrkadlom v stredu o druhej popoludní. Pod vedením vychovávateliek, učiteliek a ďalších zanietených spolupracovníkov si žiaci pripravili veselý a pestrý program, v ktorom predviedli svoje pohybové nadanie, lásku k tancu a tímového ducha. Ako hostia vystúpili tanečníci s Tanečnej akadémie Petra Modrovského DANSOVIA a tanečníci z Tanečného súboru HALÓ HALÓ, ktoré inšpirovali deti pri príprave ďalších choreografií v budúcom školskom roku.

Program opäť s neopakovateľným šarmom moderovala vedúca Školského klubu detí pri ZŠ Gessayova pani Alena Bruttowská. Všetci účinkujúci vytvorili nádhernú atmosféru plnú radosti z tanca a pohybu a svojim vystúpením potešili všetkých prítomných. Aj týmto podujatím preukázali svoje nezastupiteľné miesto vo výchovno-vzdelávacom procese petržalských škôl predovšetkým pri realizácii zmysluplných aktivít pre žiakov. Každý školský klub dostal za účasť od organizátora projektu – mestskej časti Bratislava-Petržalka – víťazný pohár. Na podujatí sa zúčastnilo viac 150 účinkujúcich, ktorých povzbudzovali potleskom nielen ich rodičia, starí rodičia, tety a ujovia, ale aj spolužiaci a kamaráti.

IMG_8703 IMG_8726 IMG_8729

IMG_8745 IMG_8757 IMG_8780

IMG_8819 IMG_8854 IMG_8877

IMG_8907 IMG_8926 IMG_8963

IMG_9022 IMG_9031 IMG_9037

web od 2day