A zas je krajšia!

V posledných rokoch sa v Materskej škole na Haanovej ulici 9 v Petržalke usídlila tradícia brigád renovujúcich a skrášľujúcich okolie. Takpovediac už so železnou pravidelnosťou sa počas júna stretáva pri takýchto úpravách skupina dobrovoľníkov Občianskeho združenia INEX Slovakia, ktoré akciu zastrešuje spolu so zamestnancami školy, aby skultivovali vzhľad školského dvora a záhrady.
Tentokrát sa pridali aj zamestnanci – Falck SK a Johnson Controls. Celú akciu podporila finančnou dotáciou v rámci projektu „Naše mesto“ nadácia PONTIS. Spoločne vymaľovali drevené hracie prvky, múriky, upravili sme zeleň na celom školskom dvore a vyčistili pieskoviská. Dokonca aj v bludisku hračiek a pomôcok k hrám sa dá opäť orientovať. Pomocnú ruku pridali aj rodičia, ktorí prišli s deťmi. Pre deti vymaľovali „skákačky“ a upravili nové dopravné prostriedky.

V mene detí materskej školy patrí všetkým zúčastneným srdečné poďakovanie.

Kolektív MŠ Haanova 9

web od 2day