Petržalka CITY – lokalita A (Chorvátske rameno – Hálova – Rusovská) – 2. etapa – súbor stavieb

Petržalka CITY – lokalita A (Chorvátske rameno – Hálova – Rusovská) – 2. etapa – súbor stavieb

Popis stavby: Stavba pozostáva zo súboru objektov: objekt „B“ zahŕňa hotel, kongresové a športové centrum, objekt „C“ ako administratívna budova, objekt „D“ zahŕňa vybavenosť, služby a kafetériu. Parkovanie je nvrhnuté v podzemných podlažiach.

Stavba nadväzuje na 1.etapu Petržalka City, ktorá je už skolaudovaná.

Žiadateľ o územné rozhodnutie FORESPO PETRŽALKA CITY, a.s., Karloveská 34, Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 5100-TX1/09-Ja-16, 7. 5. 2009
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 23. 4. 2012
Stavebné povolenie vydané UKSP 9356,799/3-TX1/12,13-Ga-50, 26. 4. 2013

ZSPD 23.9.2016
2718/2016/10 UKSP/5Ku-18

web od 2day