Polyfunkčný dom Bosákova – Šustekova, II.b etapa Bratislava-Petržalka

Polyfunkčný dom Bosákova – Šustekova, II.b etapa Bratislava-Petržalka

Popis stavby: Polyfunkčný dom Bosáková II. b etapa plánuje výstavbu 1 dilatačného celku. Z východnej strany sa vytvorí oddychové zázemie so zazelenenými plochami. V polyfunkčnom 8 p. dome bude 42 byt. j., 7 obchodných pr., 14 apartmánov. Garážové priestory pozostávajú z 38 garáží. Vonkajšie parkovacie stojiská s kolmým radením, počet 21 ks – predĺženie Šustekovej ulice a vonkajšie parkovisko – stojiská s kolmým radením, 20 ks, predĺženie parkoviska II.a etapy.

Žiadateľ o územné rozhodnutie VODOTIKA-Mg, spol. s.r.o.
Bosákova 7, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané ÚPOP 3344-FV1/99-00-Cs-50
dňa 22.9.2000
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 3.8.2016
Stavebné povolenie vydané 9479/2016/10 UKSP-La-107
4.10.2016

web od 2day