Hromadný garážový dom Furdekova ul. Bratislava

Hromadný garážový dom Furdekova ul. Bratislava

Popis stavby: Predmetom žiadosti je objekt garážového domu na rohu ulíc Furdekova a Lachova. Objekt má čiastočne zapustené jedno podzemné podlažie a čiastočne dve nadzemné podlažia, pričom celkový sklon podlažia je 8,30%. Na úrovni 1.np sú navrhnuté dva nebytové priestory. V objekte je navrhnutých 110 parkovacích miest v objekte, a 11 na povrchu. Objekt je dopravne napojený z existujúcej komunikácie Lachova.

Žiadateľ o územné rozhodnutie AVP Park, s.r.o.
Holíčska 19, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná 5.12.2016
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná
Stavebné povolenie vydané

web od 2day