Opäť bezplatne pristavíme kontajnery

Deväťdesiat veľkokapacitných kontajnerov rozmiestni opäť petržalská samospráva bezplatne na rôznych miestach podľa naplánovaného harmonogramu. Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako sú veľké kusy nábytku, stoly, stoličky, matrace. Prvých desať kontajnerov pristaví zmluvná spoločnosť už v stredu 19. apríla 2017. Kontajnery budú k dispozícii ešte celý štvrtok a následne ich firma v piatok odvezie. Poslednú desiatku pristavia v stredu 14. júna 2017.

Petržalská samospráva v tejto súvislosti žiada obyvateľov, aby boli ohľaduplní k ostatným a odpad pred uložením do kontajnera upravili na čo najmenšiu možnú veľkosť a šetrili tak miestom. Stáva sa totiž, že kontajnery sú síce na prvý pohľad plné, ale keby obyvatelia rozmontovali alebo rozbili odpad na menšie kusy, zmestilo by sa tam odpadu aj dvakrát toľko. Ukladať odpad vedľa kontajnera je zakázané, pretože ho zmluvná spoločnosť musí odpratávať a odvážať mimo zmluvný harmonogram, čím mestskej časti – a teda samotným Petržalčanom – vznikajú dvakrát vyššie náklady. Taktiež samospráva prosí motoristov, aby nevhodným parkovaním svojich áut nebránili bežnej manipulácii s veľkorozmerným kontajnerom.

Okrem tejto možnosti majú obyvatelia možnosť likvidovať iný ako komunálny odpad aj v Zbernom dvore len na základe preukázania sa trvalým bydliskom v Petržalke. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka so sídlom na Čapajevovej 6 je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov Petržalky, resp. pre osoby, ktoré preukážu vzťah k nehnuteľnostiam (byt, dom, garáž a pod.) v Petržalke. Obyvatelia tu môžu zdarma odovzdať nasledovný odpad:
• drobný stavebný odpad (tehly, betón, obkladačky, dlažba a pod. zbavený papiera, plastov, dreva a pod.) a materiálov po drobných stavebných úpravách v bytoch a domoch, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 200 kg/rok na jednu domácnosť;
• objemný odpad – len rozobratý – drevený nábytok, skrine, sedacie súpravy, postele, okenné rámy bez sklenenej výplne a dosky do 2 metrov dĺžky a 1 metra šírky v množstve do 1 m3/rok na jednu domácnosť;
• kovový odpad – bez obmedzenia;
• elektrické spotrebiče (elektroodpad ako chladničky, práčky, TVP, PC, monitory a pod.) bez obmedzenia;
• tabuľové sklo (okrem skla s drôtom) bez obmedzenia;
• biologicky rozložiteľný odpad – lístie, tráva, konáre narezané do dĺžky 1 metra v množstve do 1 m3/rok na jednu domácnosť;
• odpadový papier na recykláciu bez obmedzenia.

Nie je možné odovzdať nerozobratý nábytok, uhynuté zvieratá, komunálny odpad, nebezpečný odpad, nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách, plynoch a pod., azbest, chemické látky, farby, riedidlá a ich obaly, plasty.

Viac informácií nájdete na stránke Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka.
Prevádzková doba: Po-So od 8:00 do 18:00
Kontakty: 63 821 203, 0905 902 254 (v pracovné dni od 7.00 do 15.00 h)

 

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci zberu objemného odpadu od obyvateľov Petržalky

1. M. C. Sklodowskej č. 39
2. A. Gwerkovej medzi 1-9
3. Mamateyova medzi 26-30
4. Mamateyova medzi 7-9
5. Jankolova medzi 2-4
6. Pankúchova č. 5
7. Medveďovej medzi 18-22
8. Medveďovej medzi 30-32
9. Bulíkova medzi 15-17
10. Blagoevova medzi 2-12

11. Blagoevova medzi 14-24
12. Šustekova medzi 17-23
13. Šustekova medzi 1-7
14. Mlynarovičova medzi č. 14-24
15. Mlynarovičova č. 11
16. Lachova č. 20
17. Lachova medzi 7-25
18. Haanova č. 46
19. Haanova 11-21
20. Furdekova č. 1

21. Furdekova medzi 8-10
22. Nám. hraničiarov č. 19
23. Nám. hraničiarov 2/A
24. Gessayova č. 33
25. Osuského č. 36
26. Hrobákova 1-7
27. Hrobákova 26-28
28. Rovniankova 12-14
29. Rovniankova medzi 2-6
30. Romanova 23-29

31. Hrobárska ul. parkovisko pri cintoríne
32. Kežmarské námestie
33. Kopčianska 86
34. Vilová 21-27
35. Pečnianska 5-7
36. Pečnianska 27 – 29 – 31 – 33
37. Planckova 4 – Kapicova roh ulíc
38. Nobelovo námestie 7-10 ( zo strany domu od Nobelovho námestia )
39. Gercenova 13-15
40. Röntgenova 10 – 12

41. Černyševského 9-13
42. Macharova 9, Wolkrova 1 parkovisko
43. Wolkrova 17-19
44. Farského 18-22
45. Vavilovova 2-16
46. Wolkrova 39-41
47. Jungmannova 14-16
48. Hálova 12
49. Belinského 10 -16
50. Ševčenkova 1-5 parkovisko

51. Ševčenkova 2-4
52. Ševčenkova medzi 13-15 a 17-19
53. Fedinova 10-16
54. Švabinského 10 parkovisko
55. Andrusovova 5-7
56. Jiráskova 2-10 ( parkovisko zo strany Jiráskova )
57. Tupolevova 8-10
58. Tupolevova 22-24
59. Markova 11-13-15
60. Iľjušinova 12-14

61. Tematínska 2
62. Starhradská 18
63. Topoľčianska 3
64. Brančská 11
65. Holíčska 7-9 pri KS
66. Holíčska 38
67. Smolenická 18
68. Šintavská 14
69. Strečnianska 7
70. Znievska 13

71. Budatínska 12
72. Budatínska 3-13 pri KS
73. Budatínska 81
74. Znievska 23
75. Lietavská 13-15
76. Beňadická 5-7
77. Šášovská 8-12
78. Vígľašská 7-9
79. Vyšehradská 25
80. Vyšehradská 9

81. Ľubovnianska 14-18
82. Bzovícka 32
83. Bzovícka 10
84. Žehrianska 4
85. Jasovská 45-47
86. Krásnohorská 7-9
87. Krásnohorská 6-8
88. Jasovská 1-3
89. Jasovská 27-29
90. Humenské námestie 5

web od 2day