Petržalská tržnica, Bratská 3, BA

Petržalská tržnica, Bratská 3, BA

Popis stavby: Stavba obsahuje: zmenu dokončenej stavby predajne Terno, spočívajúcu v stavebných úpravách, preriešenie dispozície na 1.a 2.n.p. a rozšírenie úžitkovej plochy 2.n.p. formou dostropenia v priestoroch súčasného skladu, zmenu označenia budovy a umiestnenie reklamných plôch na fasáde objektu. Účel stavby bude obchodné priestory a priestory pre služby – Vnútorné priestory získané novým členením komunikačných priestorov budú rozdelené na jednotlivé prenajímateľné obchodné prevádzky, pričom samostatne vyčlenené budú priestory prevádzok rýchleho občerstvenia.

Žiadateľ o územné rozhodnutie TERNO real estate s.r.o.
Bratská 3, BA
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 22.5.2017 žiadosť o SP
Stavebné povolenie vydané 28.6.2017 stavebné povolenie
7031/2017/10-UKSP/Fy-53
Kolaudačné rozhodnutie 2457/2018/10 UKSP/Fy 33
14.3.2018″

web od 2day