Do kina sa chodilo aj v starej Petržalke

Bratislava sa mohla pýšiť svojím kinom už v roku 1905. Petržalčania si na prvé filmové predstavenia museli počkať až do času medzi dvomi svetovými vojnami.
Najstarším kinom v Petržalke bolo Eldorado (Partizán)
Po I. svetovej vojne bolo pre obyvateľov Petržalky otvorené prvé kino s názvom Eldorado. Pôvodne sa nachádzalo na konci dnes už neexistujúcej Sofijskej (Bratislavskej) ulice, ktorá susedila so Sadom Janka Kráľa. V začiatkoch kina sa v ňom vysielali iba nemé filmy, často so sprievodom klavíra.

Podľa dobových záznamov majiteľom kina bola rodina Száthmáryovcov a v 30-tych rokoch 20. storočia patrilo kino pod TJ Sokol. Neskôr, po druhej svetovej vojne, bolo kino štátom znárodnené a premenované na kino Partizán. K zvláštnostiam kina rozhodne patrili tri rady balkónov. Z dôvodu veľkého stavebného rozmachu Petržalky kino Partizán v roku 1978 zbúrali.

Zbúrali aj Iskru
Kino Iskra postavili neskôr, v rokoch 1960 – 1961, a nachádzalo sa na vtedajšej Zväzáckej ulici (Štefánikova, dnes Gercenova). Neďaleko sa nachádzala aj krčma „U Mrenu“. Obyvateľom Petržalky kino slúžilo do roku 1982, kedy bolo asanované z dôvodu výstavby panelových domov.
Prvé „nové“ kino bolo v Ovsišti
Od roku 1982 do roku 1985 Petržalka nemala svoje vlastné kino a obyvatelia museli za „kultúrou“ dochádzať do centra mesta. Koncom roku 1985 otvorili DK Ovsište, ktoré malo aj svoje vlastné kino. Dnes sa v kine už nepremieta a sála kultúrneho domu sa sporadicky využíva na kultúrne a spoločenské akcie. Vlastníkom objektu je súkromná osoba a stavba rok od roku chátra.

Kino v „Zrkadláči“ je už digitalozované
Kino v Dome kultúry Zrkadlový háj premieta od roku 1996. O dva roky neskôr vznikol filmový klub „Za zrkadlom“. Artkino za zrkadlom začalo premietať v marci 2001. Je to posledné jednosálové kino v Petržalke a ako kino s dominantným artovým zameraním funguje od roku 2003. V minulosti sa však nevyhýbalo ani kvalitnej mainstreamovej produkcii. K definitívnemu zlúčeniu filmového klubu s Artkinom za zrkadlom došlo v roku 2011. Novšie filmy kino premietalo kedysi z DVD alebo Bluray nosičov pri veľmi nízkej úrovni technického prevedenia projekcie. Dnes je situácia iná. Špičkový filmový zážitok priamo v srdci Petržalky priniesla milovníkom filmového umenia digitalizácia posledného jednosálového kina v Petržalke. Do tejto modernizácie sa mestská časť Petržalka pustila po tom, ako sa jej podarilo získať 30-tisícovú dotáciu z Audiovizuálneho fondu. Vďaka tomu si dnes môžete vychutnať skvelý filmový zážitok i vy.
http://www.kzp.sk/artkino-za-zrkadlom

Kino v DK Lúky už nepremieta
Tento Dom Kultúry stavali od druhej polovice 80- tych rokov. Dokončený a otvorený však bol až v roku 1990. Nachádza sa v ňom niekoľko malých miestností na klubovú činnosť, veľká kinosála, menšia sála či dokonca telocvičňa. Dom kultúry patrí od začiatku svojej existencie pod Kultúrne zariadenia Petržalky. Dnes sa v kine pre nízky záujem divákov už nepremieta.

web od 2day