Tenis pre všetkých školákov

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ZŠ Nobelovo námestie a Tenisová škola Petržalka pripravujú už VII. ročník tenisového turnaja žiakov I. stupňa Petržalský tenis pre všetkých.
O Pohár starostu Petržalky sa bude hrať bude 25. mája na tenisových kurtoch ZŠ Nobelovo námestie. Na turnaj môžu prísť všetci žiaci 1. až 4. ročníkov základných škôl, ktorí si chcú zmerať sily v tomto športe.

Prihlásiť sa môžete už odteraz až do 22. mája na e-mail: zsnobelovo@gmail.com, prípadne prísť priamo na kurty v deň turnaja do 9.00 h. Kto nemá vlastnú tenisovú raketu, môže si ju požičať od organizátora.

web od 2day