Verejná obchodná súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č. 1-902 v objekte obytného domu na Rovniankovej ul. č. 5 v Bratislave

web od 2day