Verejná obchodná súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v objekte na Fedinovej ul. č. 4 v Bratislave

web od 2day