Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru v objekte na Haanovej ul. č. 10 v Bratislave

web od 2day