Obchodná verejná súťaž – prenájom nebytového priestoru č. 612 v objekte bytového domu na Medveďovej ul. č. 21 v Bratislave

web od 2day