Projekt Praha 5 2018 zameraný na sociálnu starostlivosť. Alebo, ako to majú u našich susedov?

Pracovníčky Miestneho úradu Petržalka Kvetoslava Biljnjová a Eva Plevová, predsedníčka sociálnej a bytovej komisie Oľga Adamčiaková, autorka projektu Daniela Emeljanová a aj riaditeľka DSS Integra Renáta Balážová, s ktorou pracovníčky úzko spolupracovali pri realizácii projektu, začiatkom septembra navštívili kolegov z Prahy 5 (Smíchov), ktorí boli na návšteve Petržalky v máji 2018.

A aké dojmy z návštevy má naša delegácia?

Počas tejto návštevy v Prahe 5 sme navštívili Domov pre osoby so zdravotným postihnutím, Diakoniu – Azylový dom, Dom sociálnych služieb s odľahčovacou pobytovou službou a Komunitné centrum Prádelna. Zamestnanci jednotlivých zariadení a zástupcovia Prahy 5 nám priblížili systém ich práce, financovania zariadení aj formu fungovania. Radní a pracovníci Prahy 5 sa nám naplno venovali počas celého pobytu, za čo by sme sa im chceli aj touto cestou poďakovať. Mali sme aj dostatok času konzultovať a porovnávať vzájomné skúsenosti. Získali sme množstvo poznatkov a inšpirácií, ktoré sa budeme snažiť aplikovať v praxi. Veríme, že naše nové poznatky budú v prospech obyvateľov Petržalky. V Čechách aj na Slovensku riešime skoro rovnaké problémy takmer vo všetkých oblastiach, preto tém na rozvíjanie je viac ako dosť. Možnosť výmeny skúseností uvítali obe strany, preto sa budeme snažiť spoluprácu rozvíjať aj naďalej.

web od 2day