Letná služba v Petržalke

V lete počasie praje prácam v exteriéri, a tak je ideálnym obdobím na skrášlenie okolia. Vo viac ako stotisícovej Petržalke sa vždy nájde niečo, čo treba opraviť, pokosiť, odpíliť alebo upratať. Vtedy nastupuje letná služba z Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka (MPVPS), ktorá sa stará o celkovú údržbu detských verejných ihrísk, zelene, komunikácií 3. a 4. triedy, parkovísk či odpadkových košov.

Pracovníci MPVPS sa počas leta najviac venovali detským ihriskám, ktoré si najmä častejším užívaním cez prázdniny zaslúžia zvýšenú pozornosť. Opotrebované hracie prvky boli opravené na 22 petržalských detských ihriskách. Okrem toho sa zváralo oplotenie a bránky na 5 ihriskách. Letná služba nezabudla ani na čistenie a dopĺňanie piesku do pieskovísk, čo patrí k ich pravidelným činnostiam.

Ďalšou dôležitou aktivitou MPVPS bolo osádzanie smetných košov vo vybraných lokalitách. Celkovo pracovníci osadili koše na 18 petržalských uliciach a v ich inštalácii aj naďalej pokračujú. Predchádzala tomu kompletná revízia smetných košov v našej mestskej časti, ktorá zahŕňala aj ich fotodokumentáciu a priradenie evidenčného čísla.

Na Kopčianskej, Medveďovej a Gessayovej ulici boli pracovníci MPVPS nútení demontovať lavičky, lebo ich najmä v noci využívala neprispôsobivá mládež a rušila nočný pokoj. Naopak, nové lavičky namontovali na Pankúchovej, Macharovej a Belinského ulici. K verejnoprospešným činnostiam patrili aj zváračské práce – zváranie zábradlia v podchode na železničnej stanici a na trhovisku Mlynarovičova.

Značnú prácu mali i s čistením verejnej zelene. V letnom období kosili celoplošne sídliskovú zeleň päťkrát, kompletne pokosili 19 areálov MŠ a 11 areálov ZŠ. Kosili tiež parkoviská a pešie zóny. Burinu pri krajniciach ciest a chodníkov čistia podľa potreby viacerými spôsobmi: mechanicky, krovinorezom a chemickými postrekmi.

Pracovníci MPVPS si museli poradiť aj s neprispôsobivými občanmi. V mnohých prípadoch odstraňovali provizórne obydlia ľudí bez domova, odpadky aj čierne skládky.

Na jeseň plánuje MPVPS pokračovať v kosbe, osádzaní smetných košov a lavičiek a takisto s opravami hracích prvkov na detských ihriskách.

web od 2day