V Petržalke opäť pristavíme veľkokapacitné kontajnery

Upratovanie nemusí byť iba jarné. Počas celého roka sa každému určite nazbiera v domácnosti množstvo nepotrebných vecí. Staré skrinky, police či iný nábytok, koberce, matrace a veľa rôznych vecí, ktoré už neviete využiť . Kam s nimi? Do kontajnera! Petržalka opäť vychádza v ústrety svojim obyvateľom a umožní im nepotrebné veci z domácností odniesť do veľkokapacitných kontajnerov.
Touto cestou sa snažíme zabrániť, aby takýto odpad neskončil na nelegálnych skládkach, rozhádzaný po mestskej časti či aby „zútulňoval príbytky bezdomovcov“. Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na odovzdanie nerozobratého nábytku, uhynutých zvierat, komunálneho odpadu, nebezpečného odpadu, nádob po škodlivých surovinách, tekutinách, plynoch a pod., azbestu, chemických látok, farieb, riedidiel a ich obalov, plastov. Kontajnery nie sú určené ani na stavebný odpad. Prosíme obyvateľov, aby veľkorozmerný odpad pred uložením do kontajnera upravili na čo najmenšiu možnú veľkosť a šetrili tak miestom, aby mali aj ostatní obyvatelia možnosť priniesť doň odpad zo svojej domácnosti. Pozor! Neukladajte veľkorozmerný odpad vedľa kontajnera. Zároveň prosíme motoristov, aby nevhodným parkovaním svojich áut nebránili bežnej manipulácii s veľkorozmerným kontajnerom.

web od 2day