Pozor! V Petržalke bude na cestách prebiehať viacero opráv

Romanova ulica
Z dôvodu opravy povrchu zastávky, priľahlej vozovky a nástupiska je čiastočne uzatvorená Osuského ulica v Bratislave – Petržalke, na zastávke MHD Romanova, v oboch smeroch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky. Obmedzenie platí od 15.10.2018 do 18.11.2018

Námestie hraničiarov
Z dôvodu opravy povrchu zastávky, priľahlej vozovky a nástupiska je čiastočne uzatvorené Námestie hraničiarov v Bratislave – Petržalke, na zastávke MHD v oboch smeroch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky. Obmedzenie platí od 10.10.2018 do 4.11.2018

Kutlíkova ulica
Z dôvodu rekonštrukcie priechodu pre chodcov a križovatky v rámci stavby Cyklotrasa Starohájska – Rusovská cesta – Dolnozemská cesta je čiastočne uzatvorená Kutlíkova ulica v Bratislave – Petržalke, v križovatke so Starohájskou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky. Obmedzenie platí od 10.10.2018 do 24.10.2018

Furdekova ulica
Z dôvodu rekonštrukcie svetelnej signalizácie a rozšírenia ostrovčekov v rámci stavby Cyklotrasa Starohájska Rusovská cesta – Dolnozemská cesta je čiastočne uzatvorená Furdekova ulica, Námestie hraničiarov, Osuského ulica (jazdné zaraďovacie pruhy v križovatke Starohájska, Furdekova, Námestie hraničiarov, Osuského) v Bratislave – Petržalka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky. Obmedzenie platí od 15.10.2018 do 11.11.2018

Mamateyova ulica
Pre opravu vozovky a je čiastočne uzatvorená Mamateyova ulica v Bratislave – Petržalke, v úseku od križovatky s Gettingovou po križovatku s Marie Curie Sklodowskou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky. Obmedzenie platí od 10.10.2018 do 28.10.2018

web od 2day