Pražská jar 1968 – interaktívna digitálna výstava. Príďte si ju pozrieť.

Sto rokov spoločného štátu Čechov a Slovákov je príležitosťou na pripomenutie si mnohých významných míľnikov spoločnej československej histórie. K nim nesporne patrí obdobie od konca roku 1967 až po okupáciu Československa v auguste 1968, ktoré je známe pod názvom Pražská jar. Bolo to obdobie postupného uvoľňovania politickej situácie a pokusu o reformu socialistického systému zavádzaním tzv. „socializmu s ľudskou tvárou.“

Práve obdobiu Pražskej jari je venovaný rovnomenný výstavný projekt, ktorý pripravili České centrá pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Projekt je spracovaný formou panelovej výstavy. „Zaujímavosťou výstavy Pražská jar 1968 je možnosť prezrieť si zlomové udalosti tohto obdobia v digitálnej podobe. Pre návštevníkov je k dispozícií tablet, na ktorom si môžu prezrieť dôležité dátumy a udalosti prostredníctvom historických fotografií, videí, filmov a animácií.“ prezradila riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka PhDr. Katarína Bergerová.
Na výstave sa dozvieme o atmosfére uvoľňovania v Československu od roku 1962, zaspomíname si na svetový úspech našej krajiny na výstave Expo Brusel 1958, pozrieme si informácie o dianí v umení, študentské happeningy, nevynímajúc výtvarné umenie a dizajn tohto obdobia. Historicky zaujímavou časťou výstavy je panel o politických zmenách po rezignácii prezidenta Novotného a nástupe Dubčeka a reformnom dianí v Československu, ktoré stopla okupácia spojeneckými vojskami v auguste 1968. Výstava mapuje aj dôsledky okupácie – normalizáciu, vznik exilu a samizdatovej komunity.

Výstava je pripravená v spolupráci s Českým centrom Bratislava a sprístupnená v pobočke Vavilovova 26 od 7. novembra do 15. decembra 2018.

web od 2day