Seniori seniorom

Organizácia Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) združuje ľudí – seniorov v produktívnom veku, aby sa nezatvárali sami doma, aby pokračovali v aktívnom spôsobe života. Tak, ako po minulé roky, aj v tomto roku zabezpečovali členovia organizácie rôzne akcie, či už športového alebo kultúrneho charakteru. Na svojich schôdzach vždy informujú o novinkách a výsledkoch rôznorodých aktivít. Práve včera zorganizoval miestny výbor OO a MO JDS Bratislava-Petržalka slávnostnú členskú schôdzu „Seniori seniorom“, kde zhrnuli všetky svoje doterajšie aktivity, no spomenuli aj udalosti, ktoré v najbližšej dobe pripravujú.

Predtým však odovzdali vyznamenania a ďakovné listy za aktívnu a dobrovoľnícku činnosť, pomoc pri aktivitách organizácie a v prospech starších občanov. Vyznamenanie I. stupňa si prevzala Alžbeta Korbelová, manažérka speváckej skupiny Petržalčanka a spoluzakladateľka miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Ďakovný list odovzdali aj starostovi Vladimírovi Bajanovi za finančnú a vecnú podporu, ktorý seniorom odkázal: „Spomínam si na celé tie roky našej plodnej spolupráce, priznám sa, že ste ma vždy inšpirovali svojou aktivitou a neutíchajúcim optimizmom. Som rád, že som mohol byť nápomocný pri realizácii mnohých vašich projektov a verím, že aj nadchádzajúce vedenie mestskej časti bude ďalšej spolupráci s vami rovnako naklonené a ústretové.“

Nikdy nie je neskoro začať žiť aktívne. Dôkazom sú športové úspechy 13 dôchodcov, ktorí reprezentovali Petržalku s vynikajúcimi výsledkami na Krajských športových hrách v Malackách. Súťažili v rôznych športových disciplínach ako stolný tenis, streľba zo vzduchovky, hod granátom, beh na 60 m či hod váľkom. Na základe dosiahnutých športových výsledkov boli úspešní športovci delegovaní na Celoslovenské športové hry v Bardejove, odkiaľ si odniesli tri zlaté medaily.

Členovia nezabudli ani na seniorov z Petržalky a Rusoviec, ktorí sa v druhom polroku 2018 dožijú krásneho životného jubilea a pri tejto príležitosti ich pozvali na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2018 v Dome tretieho veku na Polereckého ulici.

Seniori nebudú zaháľať ani v novom roku a chystajú naozaj pestrý program. V apríli sa môžu prihlásiť na veľkonočné pobyty v Trenčianskych a Turčianskych Tepliciach, v máji na zájazd na východné Slovensko či do Maďarska. V pláne sú aj letecké zájazdy na Sardíniu a na Cyprus. A to je iba zlomok toho, čo sa pre aktívnych seniorov chystá. Nie nadarmo sa členská základňa JDS rozrastá.

web od 2day