Viete, ako máte voliť?

Komunálne voľby sa konajú už zajtra. Prinášame vám niektoré užitočné informácie, ktoré potrebujete ako voliči vedieť:

– volebné miestnosti sú otvorené 10.11.2018 od 07.00 h do 22.00 h
– zoznam volebných okrskov a miestností nájdete TU
– dostanete prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a štyri hlasovacie lístky: hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta
– zoznam kandidátov na starostu nájdete TU
– zoznam kandidátov na poslancov do miestneho zastupiteľstva nájdete TU
– nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky ste povinní vhodiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustíte priestupku, za ktorý vám hrozí pokuta 33 eur
– v Petržalke sa volia 10 poslanci do mestského zastupiteľstva, 5 až 7 poslanci do miestneho zastupiteľstva v závislosti od volebného obvodu (dohromady bude mať Petržalka 35 poslancov)

web od 2day