Petržalka bola ocenená za kvalitu

Petržalská samospráva sa chce neustále zlepšovať, zefektívňovať svoje postupy, približovať sa ku svojim obyvateľom a zjednodušovať im kontakt s úradom. Veď samospráva je predovšetkým o službách a ak ich chce akákoľvek organizácia neustále rozširovať a skvalitňovať, v prvom rade musí sledovať efektivitu a princípy dobrej správy.

Aj preto sme sa ako prví v rámci bratislavského regiónu a piaty na celom Slovensku zapojili pred 6 rokmi do zavedenia systému manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF (Common Assessment Framework). Mestská časť vytvorila v poradí už štvrtú samohodnotiacu správu, ktorú po posúdení hodnotiteľskou komisiou vyhodnotil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ten rozhodol, že naša mestská časť sa v rámci 19. ročníka stáva víťazom Národnej ceny SR za kvalitu 2018 v kategórii C (organizácie verejného sektora).

Včera, 20. novembra 2018 o 17.00 h., sa v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, na ktorom sme nemohli chýbať ani my. Ceny víťazom odovzdával predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – Ing. Pavol Pavlis. Zakončenie slávnostného večera bolo naozaj skvelé. Ocenených prišla potešiť svojim umením slovenská vokálna skupina Fragile.

Napriek tomu, že cieľom súťaže je oceniť tie najúspešnejšie organizácie, ktoré v priebehu roka prešli komplexným hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali výborné výsledky a inovatívne manažérske prístupy v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti, nechce Petržalka „zaspať na vavrínoch“, ale plánujeme sa neustále zlepšovať. A kam budeme smerovať naše zlepšenie? Predsa, do toho najcennejšieho, čo každá spoločnosť má – do zamestnancov a spolupracovníkov, bez ktorých by sa žiadny projekt a následný úspech nekonal. Dôležité však je do týchto aktivít zapojiť aj volených zástupcov, občanov, partnerov z podnikateľského prostredia a pod. V opačnom prípade sa totiž efekt trvalého zlepšovania minimalizuje alebo vôbec nedostaví.

Keďže sme sa do súťaže zapojili už viac krát, vidíme, že táto aktivita prináša pre Petržalku veľa pozitív. Hlavným prínosom súťaže je najmä to, že môžeme robiť veci iným spôsobom, i keď často oveľa náročnejším, za ktorým je vidieť zlepšenie. Je to však pre nás vždy výzva. Poteší nás, ak sa počas súťaže stretneme s partnerom, s ktorým si môžeme vymieňať skúsenosti či motivovať sa, pretože byť osamotený je ten najnáročnejší spôsob získavania skúseností.

Sme radi, že sa z Petržalky, kedysi často nazývanej aj „betónová džungľa“ postupne stáva príjemné prostredie pre život všetkých vekových kategórií. Je tomu tak aj preto, že rešpektujeme prostredie v ktorom pôsobíme a máme v úcte každého človeka bez rozdielu či je to zamestnanec alebo občan so svojimi starosťami. Našim cieľom aj do budúcich rokov je, aby sme ako samospráva vytvorili z Petržalky miesto pre dobré príbehy, miesto, kam sa ľudia radi vracajú, kde je radosť bývať. Aby každý mohol povedať, že Petržalka je pre neho tým pravým miestom pre život.

web od 2day