Petržalka bodovala v bowlingu

Bratislavské mestské časti sa 1. decembra 2018 stretli v Petržalskom bowlingovom centre v 4. kole podujatia Liga mestských častí Bratislavy v bowlingu, ktorý organizovala MČ Petržalka. V poradí išlo už o druhý ročník tejto skvelej akcie a zúčastnilo sa jej 8 družstiev z rôznych mestských častí Bratislavy a jedno družstvo „naviac“.

O koho išlo? Keďže novozvolený starosta Petržalky Ján Hrčka prejavil záujem o účasť a chcel tiež zabojovať za našu mestskú časť, Petržalka vstúpila do turnaja s dvomi družstvami.
Na začiatku všetkých účastníkov privítal starosta Vladimír Bajan a tiež nastupujúci starosta Ján Hrčka, ktorí všetkým popriali veľa zdaru v súťaži. V družstve za Petržalku súťažili Ján Hrčka, I. Kezman, E. Jarošová a J. Molnár. V 4. kole sa toto družstvo umiestnilo na 2. mieste. V druhom družstve bojovali M. Radosa, J. Lukáček, A. Dzurdzík a P. Kostka, ktorým v tomto kole patrilo 5. miesto. Štvrtým kolom účastníci zároveň ukončili II. ročník Ligy mestských častí Bratislavy v bowlingu.

A kto tento ročník vyhral? Predsa Petržalka! Po sčítaní výsledkov zo štyroch kôl súťaže sa najviac radovali súťažiaci z našej mestskej časti, ktorí nakoniec preskočili v celkovom poradí dovtedy vedúcu Mestskú časť Bratislava – Karlova Ves, ktorej sa ušlo druhé miesto. Tretie miesto patrilo Mestskej časti Bratislava – Rača. Zaujímavosťou tohto ročníka bolo aj to, že starosta Ján Hrčka tento turnaj začínal ešte v družstve Karlovej Vsi, ale skončil ho ako člen víťazného tímu – Petržalky. Na záver starosta Vladimír Bajan zaželal účastníkom aj organizátorom tejto súťaže veľa ďalších spoločných úspechov v bowlingu a novému starostovi Jánovi Hrčkovi úspešné pôsobenie vo funkcii v nasledujúcom období. Vyjadril aj prianie, aby tradícia stretávania sa zástupcov bratislavských mestských častí pokračovala aj naďalej.

web od 2day