Super škola v znamení periodickej tabuľky prvkov

Petržalská super škola zavrela pre tento rok svoje brány. Posledná prednáška bola zameraná na nie veľmi obľúbený predmet u žiakov – chémiu. Nasledujúci rok je medzinárodným rokom periodickej tabuľky chemických prvkov a tak si prednášajúci, riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV Miroslav Boča, pripravil pre žiakov 8. triedy petržalských základných škôl prednášku práve na túto tému.

Kto je autorom periodickej tabuľky prvkov? Zaznela prvá otázka prednášajúceho vedca. Nebol to nikto iný ako Rus Dmitrij Ivanovič Mendelejev, podľa ktorého je tabuľka pomenovaná. Miroslav Boča najprv žiakom vysvetlil, že tabuľka prvkov je rozdelená na tuhé látky, kvapaliny, plyny a neznáme prvky a že každý prvok má svoju značku a názov, ktorý môže byť odvodený napr. od mena osôb na ich počesť. Ďalšie prvky zas nesú názov podľa miesta, kde boli objavené, iné dostali názov podľa mytológie či vesmírnych telies. Zaujímavou informáciou bolo aj to, ktorých 10 prvkov z tabuľky je najdrahších. Zlato, ktoré tipovala väčšina žiakov však obsadilo poslednú, 10. priečku. Tretím najdrahším prvkom je Uhlík, druhým Kalifornium a prvenstvo patrí chemickému prvku Francium, za gram ktorého by ste zaplatili až jednu miliardu eur. V tabuľke je možné vyčítať aj hustotu, teplotu topenia, elektrickú vodivosť a iné vlastnosti prvkov dôležité najmä pre vedcov.

V októbri tohto roka odštartoval už 6. ročník tohto ojedinelého podujatia. Prednášky sa tentokrát zúčastnilo 301 ôsmakov z 11 petržalských základných škôl a Rusoviec. Na ďalšie prednášky vedcov zo SAV sa môžu žiaci tešiť už od január budúceho roka. Čakajú na nich zaujímavé témy, ako napr. Robotika; Najväčšie požiare v dejinách ľudstva; Jedy živočíchov, ich využitie v medicíne či Ryžovanie a ťažba zlata na Slovensku, ktoré budú korešpondovať so štátnym vzdelávacím programom pre žiakov II. stupňa ZŠ.

web od 2day