Štatistickí pracovníci opäť navštívia vybrané domácnosti

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Do zisťovania bola zaradená aj Petržalka. Zbieranie dát začalo v pondelok 4. februára a potrvá do 28. júna 2019. Vybrané domácnosti navštívia pracovníci poverení funkciou opytovateľa, ktorí sú povinní preukázať sa poverením.

Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách EÚ. Všetky získané informácie a názory sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke www.statistics.sk alebo telefonicky na čísle 02/69250480 – Yveta Fodora.

web od 2day