Zdravie na prvom mieste! Petržalka nepodceňuje prijaté pandemické opatrenia na svojich školách

V súvislosti s koronavírusom bolo potrebné prijať na školách viaceré opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom školstva SR. Petržalka nie je výnimkou a k celej situácii s ochorením COVID-19 sa v spolupráci s riaditeľkami a riaditeľmi materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti staviame zodpovedne.
Rovnako ako aj rodičia, ktorým patrí vďaka za to, že vedenie školy ihneď informujú o prípadných príznakoch a pri opodstatnenom podozrení nechávajú svoje deti doma.

Petržalské oddelenie školstva na dennej báze komunikuje s riaditeľkami a riaditeľmi škôl, aby mala mestská časť prehľad a mohla v prípade potreby prijať ďalšie opatrenia. Rovnako sú v pravidelnom kontakte zástupcovia škôl s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR. Z celkového počtu materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka evidujeme iba u štyroch prechod na oranžovú zónu. To však neznamená ich uzavretie. Ide totiž o ojedinelé prípady, ktorým vyšiel pozitívny test na koronavírus, avšak pred testom a ani po teste neprejavovali príznaky ochorenia a ani neprišli do kontaktu s ďalšími deťmi či zamestnancami škôl do kontaktu!

Touto prevenciou sa snažíme plne eliminovať prípadné šírenie ochorenia COVID-19 a predchádzať rizikám nákazy. Vďaka poctivému prístupu rodičov detí, ktoré navštevujú MŠ a ZŠ v pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka, sa darí sledovať situáciu pravidelne. Napriek opatrnosti však nemožno poľaviť a v prípade príznakov treba konať. Naďalej platí, že je potrebné dodržiavať opatrenia hlavného hygienika, ku ktorým patrí predovšetkým nosenie ochranných rúšok, pravidelné umývanie rúk a dodržiavanie potrebného odstupu.

Spoločne to zvládneme!

web od 2day