Zimná údržba v Petržalke bude zabezpečená

Mestská časť Bratislava-Petržalka je na zimnú údržbu komunikácií vo svojej správe pripravená. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ju bude zabezpečovať vyšší počet zamestnancov aj strojov. Odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy podľa plánu zimnej údržby budú vykonávať pracovníci Referátu správy verejných priestranstiev do 15. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Petržalka zabezpečuje zimnú údržbu cca 56 km komunikácií tretej triedy, priľahlých parkovísk a 35 km komunikácií štvrtej triedy, najmä chodníkov vedúcich k materským a základným školám, zdravotným zariadeniam, domovom sociálnych služieb, zastávkam mestskej hromadnej dopravy aj prístupovej komunikácie k nemocnici na Antolskej ulici. Zimnú službu realizuje aj na schodiskách a prístupových rampách vedúcich k 14 terasám v správe mestskej časti.
V dôsledku nedávnej novelizácie zákona o pozemných komunikáciách prešla na samosprávu zodpovednosť aj za schodnosť chodníkov, o ktoré sa donedávna starali správcovia bytových domov, resp. vlastníci nehnuteľností.

Cieľom zimnej údržby bude zabezpečiť zjazdnosť komunikácií a schodnosť chodníkov a schodísk pre bezpečnosť obyvateľov. „Na zimnú údržbu našich ciest a chodníkov máme zabezpečených 23 strojov. Čo sa týka posypového materiálu, máme naskladnených 300 ton posypovej soli, 5 ton piesku, 5 ton posypového štrku a 40 ton ekologickej posypovej soli, tzv. Solmag, ktorú použijeme na posyp v pásmach hygienickej ochrany spodných vôd, napríklad na cyklochodníku pri Chorvátskom ramene, keďže je šetrnejšia k životnému prostrediu,“ vysvetlil vedúci referátu správy verejných priestranstiev Róbert Marek.

Aby sa obyvatelia mohli lepšie zorientovať, kto je zodpovedný za údržbu jednotlivých komunikácií na území Petržalky, pripravila mestská časť už dávnejšie prehľadnú mapu s farebne rozlíšenými verejnými priestranstvami. Mapa zimnej údržby pre jednotlivé lokality Petržalky je dostupná na webovej stránke mestskej časti. Počas zimných dní budú mať obyvatelia možnosť nahlasovať podnety týkajúce sa zimnej údržby na nepretržitú službu referátu správy verejných priestranstiev, a to prostredníctvom telefónneho čísla 0947 487 487 alebo e-mailovej adresy zimnaudrzba@petrzalka.sk.

web od 2day