Petržalka má nových záhradníkov. Pracujú na revitalizácii a skrášľovaní verejnej zelene

Referátu zelene miestneho úradu pribudli noví kolegovia. Okrem menších úprav kríkov sa budú venovať najmä výsadbe nových kvetinových záhonov.

Viac než 120-tisícová Petržalka chce po novom výraznejšie dbať aj o to, aby jej verejná zeleň bola udržiavaná ešte lepšie, tak po odbornej, ako aj estetickej stránke. Veď farebný kolorit ktoréhokoľvek miesta nepochybne vytvárajú aj pestré kvetinové záhony, ktoré lahodia očiam okoloidúcich. 

Práve na tento účel samospráva rozšírila rady jej zamestnancov o nových záhradníkov.

Vzťah k Petržalke a odhodlanie

Pri výbere záhradníkov sa prihliadalo najmä na ich odborné skúsenosti a pozitívny vzťah k Petržalke, ale aj odhodlanie meniť mestskú časť na ešte zelenšie miesto.

Exteriérová práca pre našich nových kolegov – záhradníkov je nastavená podľa týždenných plánov. Okrem všeobecnej údržby, úprav a starostlivosti o zeleň sa budú venovať aj výsadbe kvetinových záhonov,“ opisuje vedúci referátu zelene miestneho úradu Adrián Ševeček.

 

Dodáva, že mimo vegetačného obdobia budú petržalskí záhradníci pomáhať aj pri čistení ulíc. Ich prijatie podľa neho dáva mestskej časti priestor púšťať sa aktívnejšie do tvorby kvetinových záhonov či výsadby nízkych okrasných drevín, ktoré si práve vo vegetačnom období budú zasluhovať väčšiu starostlivosť.

Voľná ruka pre kvetinové záhony

Zároveň budú mať záhradníci voľnú ruku pri hľadaní vhodných lokalít pre kvetinovú výsadbu, ktorá by pridala na kráse zeleným plochám v intraviláne Petržalky.

„Naši záhradníci budú pokrývať Petržalku tak, aby údržba záhonov bola pravidelná a aby sa vytvoril  priestor na dodatočné úpravy. Zaujímavým obdobím bude jeseň, kedy by sme sa radi pustili do výsadby stromov a v ďalších obdobiach do výsadby cibuľovín a kvetov,“ uzatvára vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

Záhradníci momentálne realizujú takzvané presvetľovanie kríkových porastov, medzi nimi napríklad zlatého dažďa a borievky. Pokračovať budú i v ďalších lokalitách Petržalky podľa týždenného harmonogramu prác.

web od 2day