Žiaci zo ZŠ Tupolevova si precvičili skákanie cez švihadlo. Bola pri tom aj majsterka sveta v ropeskippingu

Pohyb nie je nuda. Svoje o tom vedia aj učitelia na petržalských základných školách, ktorí sa deťom snažia skvalitniť hodiny telesnej výchovy prostredníctvom inovatívneho obsahu a zaujímavých vzdelávacích metód.

Práve to je cieľom projektu s názvom Moduly z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, do ktorého sa v minulom školskom roku zapojilo takmer 300 základných škôl a viac ako 20-tisíc žiakov.

V rámci projektu poskytovaného úplne zdarma majú školy v tomto školskom roku v ponuke 17 tematických športových modulov, ktoré boli vybrané na základe dotačnej výzvy. Jeden modul pritom predstavuje ucelený blok šiestich vyučovacích hodín z vybraného druhu športovej aktivity, ktorú priamo na hodine telesnej výchovy spolu s triednou učiteľkou odučí profesionálny tréner alebo inštruktor.

Bezkonkurenčne najviac modulov spomedzi našich škôl, až osem, využíva ZŠ Tupolevova. Tá sa najnovšie zapojila do modulu ropeskipping, čo je športová, ale aj zábavná forma skákania cez švihadlo zahŕňajúca rôzne triky, otočky a tanec. Je výbornou zábavnou voľnočasovou aj súťažnou aktivitou, ktorá podporuje nielen fyzickú zdatnosť, ale aj celkovú koordináciu tela a orientáciu v priestore.

Že skákanie cez švihadlo nie je iba o zábave, ale aj pravidelnej tvrdej drine a zmysle pre rytmus prišla presvedčiť žiakov 2. až 4. ročníka majsterka sveta v ropeskippingu Adrienn Banhegyi, ktorá s deťmi nielen trénovala, ale im aj predviedla dychberúce kúsky.

Ako povedal riaditeľ ZŠ Tupolevova Miroslav Cisár, účelom tejto aktivity nie je z detí za šesť hodín urobiť profesionálnych športovcov, skôr im ukázať možnosti a spôsoby trávenia voľného času a nadchnúť ich pre, možno aj netradičné druhy športu, ku ktorým ropeskipping jednoznačne patrí.

Pedagógom preto ĎAKUJEME, že spoluprácou s inými inštitúciami podporujú rozvoj športu na našich školách a žiakom prajeme, aby ich pohyb nikdy neomrzel, ale bol dôležitou súčasťou ich každodenného života.

Zdroj foto: @skolskysport

#petrzalkasportuje

web od 2day