Zelené sídlisko je krajšie aj vďaka stromolezcom

Nezabúdajte ale na bezpečnosť.

Nedávno obyvatelia i návštevníci obľúbenej lokality na Nobelovom námestí zaznamenali ruch motorových píl v okolí Obvodného oddelenia Policajného zboru Petržalka.

Tentokrát však nešlo o prácu petržalských makačov, ale o stromolezcov.

Kolegovia z dodávateľskej firmy našej mestkej časti pravidelne pomocou vlastnej techniky pomáhajú starať sa o rozbujnelú zeleň na miestach, kde je zlý prístup pre zdvíhaciu plošinu.

Orezy pomocou stromolezeckej techniky pritom nemôže vykonávať len tak hocikto. Aj preto sme si na pomoc a skrášlenie zeleného sídliska zavolali odborníkov so stromolezeckým kurzom, ktorý slúži na osvojenie bezpečnej techniky výstupu a pohybu v korune.

Každý pracovník zároveň vlastní certifikát z arboristického kurzu, na ktorom sa učí, ako správne viesť rez, zhodnotiť dreviny a taktiež ich správnu výsadbu.

Prečo je takýto špeciálny orez drevín v našich uliciach potrebný, priam až nevyhnutný? Kolegovia z referátu zelene Miestneho úradu Petržalka nám prezradili, že ku hlavným dôvodom patrí napríklad úprava ich tvaru a veľkosti či obmedzenia okolitého priestoru.

Orez sa vykonáva aj kvôli zabezpečeniu ich dobrého zdravotného stavu. A v neposlednom rade je potrebný z dôvodu zamedzenia rizika ohrozenia života, zdravia a majetku obyvateľov a obyvateliek Petržalky.

A keďže naše sídlisko sa zelená čoraz viac, Nobelko bolo len začiatok. Ak to počasie dovolí, v najbližších dňoch stromolezcov nájdete i v nasledujúcich lokalitách – MŠ Nobelovo námestie, areál MŠ Macharova, vnútroblok Černyševského, areál MŠ Röntgenova, Markova 11, Gwerkovej 2-4, Lachova 1 a Dolnozemská cesta. Celkovo tak orezmi skrášlia až 21 kusov drevín.

Veríme, že pohľad na stromolezcov v akcii môže byť zaujímavý, no ak vás náhodou upúta, prosíme, sledujte ich prácu z dostatočnej vzdialenosti a nezabúdajte na bezpečnosť seba i svojich ratolestí.

Uľahčíte tým prácu nielen našim kolegom, ale zároveň sa vyhnete prípadným nepríjemnostiam. ĎAKUJEME.

#zelenapetrzalka

web od 2day