Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona číslo 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

2020

 

Staršie zmluvy nájdete tu

 

 

 

Prehľad žiadostí o dotáciu v roku 2020
Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana  Názov  Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
04/2020/ZoD

19.08.2020

Slovenská  sporiteľňa,a.s., Zmluva o postúpení práv a povinností – podpísaná

Zmluva o postúpení práv a povinností – nepodpísaná

Úprava práv a povinnosti zmluvných strán 1377,00 19.08.2020                 /
Zmluva č.25/01/2020 Veolia Energia Zmluva o dodavke a odbere tepla Veolia zverejnenie – kópia Zmluva o dodavke/odbere tepla 19.08.2020
6303010643 SPP a.s. SPP dodatok 001 k zmluve o dodavke plynu osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu 01.01.2021 31.12.2022
SL.Sporiteľna Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy_zverejnenie Zmluva o Platobnej karte 03.12.2020 neurčito

 

web od 2day