Školstvo

Referát školstva zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, zabezpečuje úlohy spoločného školského úradu. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

Legislatíva v oblasti školstva.

Referát školstva je súčasťou Oddelenia školstva a športu.

Mgr. Veronika Redechová
Tel.: + 421-2-68 288 834
E-mail: veronika.redechova@petrzalka.sk
Kancelária č. 109, 1. poschodie

Mgr. Eva Beňačková
Vedúca referátu školstva
Tel.: + 421-2-68 288 881
E-mail: eva.benackova@petrzalka.sk
Kancelária č. 110, 1. poschodie

 • Odborná zamestnankyňa školského úradu,
 • kontrola, projekty,
 • organizačné pokyny a poradenstvo k vzdelávaniu a výchove v základných školách,
 • agenda ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
 • informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu základných škôl.

PaedDr. Juraj Monsberger
Tel.: + 421-2-68 288 827
E-mail: juraj.monsberger@petrzalka.sk
Kancelária č. 111, 1. poschodie

 • Odborný zamestnanec školského úradu,
 • kontrola, projekty,
 • organizačné pokyny a poradenstvo školským zariadeniam základných škôl,
 • agenda školskej samosprávy základných škôl,
 • informácie o koncepčných zámeroch, priestoroch a technickom zabezpečení základných škôl.
 

 

Mgr. Anna Sonneková
Tel.: + 421-2-68 288 833
E-mail: anna.sonnekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 110, 1. poschodie

 • Odborná zamestnankyňa oddelenia,
 • kontrola, poradenstvo,
 • projekty materských škôl a zariadení školského stravovania,
 • informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení, priestoroch a koncepčných zámeroch výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách a v zariadeniach školského stravovania.

web od 2day