Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č 295/2018 zo dňa 23.8.2018

Číslo385/2018
PredmetRekonštrukcia ihriska na Andrusovovej ulici, Petržalka – naviacpráce, ktoré vyplynuli zo zmeny projektu
Zmluvná strana 2Ján Jakubík – IZOREST, s.r.o.
Cena30 501,97 €
Dátum uzavretia zmluvy05.11.2018
Dátum zverejnenia zmluvy06.11.2018
Dátum účinnosti zmluvy07.11.2018
Dátum ukončenia zmluvy12.11.2018

web od 2day