Dodatok č. 1 zmluva o nájme časti pozemkov č. 08-75-2016

Číslo108/2018
Predmetnájom časti pozemkov parc. č. 2, 23, 92/1, 218/2, 521/1, 646, 958, 1406/3, 1598, 2311, 2542, 2810/2, 3365/4, 3386, 3813/1, 4423/14, 4633 o celkovej výmere 40,92 m2
Zmluvná strana 2Juraj Kunák, s.r.o.
Dátum uzavretia zmluvy18.04.2018
Dátum zverejnenia zmluvy16.04.2018
Dátum účinnosti zmluvy17.04.2018

web od 2day