Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

Číslo263/2018
Predmetzmluva – internet a telefón pre DC Gedrcenova
Zmluvná strana 2Slovak Telecom
Cena39,99 €
Dátum uzavretia zmluvy02.07.2018
Dátum zverejnenia zmluvy04.07.2018
Dátum účinnosti zmluvy05.07.2018
Dátum ukončenia zmluvy02.07.2020

web od 2day