Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru

Číslo358/2017
Predmetnájomná zmluva o nájme nebytového priestoru v objekte na Mánesovom nám. č. 3 v Bratislave
Zmluvná strana 2Športový klub Tatran Bratislava
Cena516,65 €
Dátum uzavretia zmluvy11.10.2017
Dátum zverejnenia zmluvy12.10.2017
Dátum účinnosti zmluvy13.10.2017
Dátum ukončenia zmluvy30.09.2022

web od 2day